CS

pojistka {ženský rod}

volume_up

Příklady použití pro "pojistka" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechExistuje trojí bezpečnostní pojistka zaručující, že toto se nemůže stát.
There is a triple-lock safety net there to make sure that this cannot happen.
CzechTakový státní monopol násilí především slouží jako pojistka.
Such a state monopoly on violence, first of all, serves as a reassurance.
CzechNeměla by existovat nějaká pojistka pro poslance Evropského parlamentu, aby mohli příslušnou věc přednést na půdě této sněmovny?
Should there be a safety valve for Members of the European Parliament to raise the matter on the floor of this House?
CzechMyslím, že je to rozumná pojistka.
CzechJe to další pojistka, že tato pro spotřebitele srozumitelná stupnice zůstane beze změn minimálně do doby přezkumu.
This is one more safeguard that the consumer friendly scale as decided so far will remain unchanged at least until the review takes place.