česko-anglicko překlad pro "pojistitelé"

CS

"pojistitelé" anglický překlad

CS

pojistitelé {mužský rod množné číslo}

volume_up
pojistitelé

Příklady použití pro "pojistitelé" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProto původní výjimka z platnosti právních norem EU pro pojistitele již neplatí.
Therefore, VHI's initial exemption from the EU's rules for insurers is no longer applicable.
CzechPojistitelé budou s radostí posílat pacienty do zahraničí, pokud tam bude levnější léčba.
Insurers will be only too happy to send patients across the border if there is a cheaper treatment option there.
CzechDovolte mi nyní přejít ke druhému bodu: právním výdajům, které jsou důležité nejen pro spotřebitele, ale i pojistitele.
Let me now turn to a second point: the legal expenses, which are very important for the consumers and for insurers as well.
CzechJestliže sjednáváte pojištění u pojišťovny z jiné země EU, budou si orgány vykonávající dozor nad pojišťovnami v zemi pojistitele a ve vaší zemi vyměňovat tyto informace:
When you buy from an insurer in another EU country, the authorities responsible for regulating insurance in that country and in your own country will share information on:
CzechI když má krize s rizikovými hypotékami původ v Americe, stejné nenasytnosti, která je hlavním motorem světa financí, podlehli i bankéři, pojistitelé a manažeři fondů v Evropě.
Even if the subprime crisis started in the USA, bankers, insurers and fund managers in Europe have been just as greedy, this being the main driving force in the financial world.