CS

pojištěný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
pojištěný
Rozhodně však podporuji - a to bych rád znovu zdůraznil -, aby byly tyto skupiny pojištěny pro případ nehody či onemocnění.
However, I am very much in favour - and I would like to emphasise this once again - of these groups also being insured against accidents and sickness.
Dalším soudržným krokem vpřed je požadavek, aby byly lodi pojištěny finančními záručními certifikáty, které nájemcům uloží opravdovou odpovědnost.
Another consistent step forward is the requirement for ships to be insured by financial guarantee certificates, which will put real responsibility on their charterers.
pojištěný (také: sebejistý)
pojištěný (také: podepsaný)

Příklady použití pro "pojištěný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechRozhodně však podporuji - a to bych rád znovu zdůraznil -, aby byly tyto skupiny pojištěny pro případ nehody či onemocnění.
However, I am very much in favour - and I would like to emphasise this once again - of these groups also being insured against accidents and sickness.
CzechDalším soudržným krokem vpřed je požadavek, aby byly lodi pojištěny finančními záručními certifikáty, které nájemcům uloží opravdovou odpovědnost.
Another consistent step forward is the requirement for ships to be insured by financial guarantee certificates, which will put real responsibility on their charterers.