česko-anglicko překlad pro "pojednávat"

CS

"pojednávat" anglický překlad

EN
CS

pojednávat {sloveso}

volume_up
1. generál
pojednávat (také: jednat, obchodovat, rozdat)
Chci předložit ambiciózní text, který bude pojednávat nejen o prosazování, ale i o ochraně obětí a prevenci.
I want to put an ambitious text on the table that will deal not only with enforcement but also protection for victims and prevention.
2. "o"
Chci předložit ambiciózní text, který bude pojednávat nejen o prosazování, ale i o ochraně obětí a prevenci.
I want to put an ambitious text on the table that will deal not only with enforcement but also protection for victims and prevention.

Příklady použití pro "pojednávat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAle zpět k Phoenixovým ostrovům, o kterých tu mám pojednávat.
But back to the Phoenix Islands, which is the subject of this Talk.
CzechChci předložit ambiciózní text, který bude pojednávat nejen o prosazování, ale i o ochraně obětí a prevenci.
I want to put an ambitious text on the table that will deal not only with enforcement but also protection for victims and prevention.
CzechZa druhé, vysoké ceny obilovin a krmiv pro zvířata poukazují na vznik nedostatku bílkovin v Evropské unii, o čemž bude pojednávat zpráva pana Häuslinga.
Secondly, the high grain and animal feed prices point to the emergence of a shortage of protein in the European Union, on which Mr Häusling will draft a report.
CzechNa závěr bych ráda řekla, že komplexnost reformy společné zemědělské politiky nelze pojednávat jako slepou uličku nebo jako selhání institucionálních orgánů.
In conclusion, I would like to say that the complexity of the Common Agricultural Policy reform cannot be treated as an impasse or as a failing of the institutional bodies.