česko-anglicko překlad pro "pohrozit"

CS

"pohrozit" anglický překlad

CS

pohrozit {sloveso}

volume_up
Rovněž jim musíme pohrozit, že přístup "zdola nahoru" obrátíme vzhůru nohama.
We must also threaten them with changing the bottom-up-, bottom-down approach.
V této situaci by měla Evropa pohrozit i opatřeními v rámci Světové obchodní organizace.
In such a situation Europe could also threaten to enforce measures within a World Trade Organization framework.
Pokud to neudělal, jeho přátelé a partneři musí být schopni odsoudit jeho jednání a pohrozit mu také sankcemi.
If it fails to do so, its friends and partners must be able to condemn its actions and to threaten sanctions against it, as well.

Příklady použití pro "pohrozit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechRovněž jim musíme pohrozit, že přístup "zdola nahoru" obrátíme vzhůru nohama.
We must also threaten them with changing the bottom-up-, bottom-down approach.
CzechV této situaci by měla Evropa pohrozit i opatřeními v rámci Světové obchodní organizace.
In such a situation Europe could also threaten to enforce measures within a World Trade Organization framework.
CzechPokud to neudělal, jeho přátelé a partneři musí být schopni odsoudit jeho jednání a pohrozit mu také sankcemi.
If it fails to do so, its friends and partners must be able to condemn its actions and to threaten sanctions against it, as well.
CzechMusí existovat možnost členským státům, jež do té doby nedokáží směrnici zavést, pohrozit právními opatřeními, například finančními sankcemi.
It must be possible to threaten the Member States who have not succeeded in implementing the directive by then with legal action, such as financial penalties.