česko-anglicko překlad pro "pohromadě"

CS

"pohromadě" anglický překlad

CS

pohromadě {příslovce}

volume_up
V době, kdy v Evropské unii přetrvává značné napětí, je důležité držet pohromadě.
At a time of considerable tensions within the EU, it is important to stick together.
Musí jim být umožněno zůstat pohromadě, aby mohli praktikovat svou víru.
They must be allowed to remain together, so that they can practise their faith.
Často jsou udržovány pohromadě za použití síly a moc armády je v těchto zemích velká.
They are often held together by force, and the army's power is great.

Příklady použití pro "pohromadě" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSmečka musí být schopná překonat své ego, musí spolupracovat a držet pohromadě.
The pack has got to be able to swallow its ego, be cooperative and pull together.
CzechV době, kdy v Evropské unii přetrvává značné napětí, je důležité držet pohromadě.
At a time of considerable tensions within the EU, it is important to stick together.
CzechMusí jim být umožněno zůstat pohromadě, aby mohli praktikovat svou víru.
They must be allowed to remain together, so that they can practise their faith.
CzechSilná síla, silná atomová síla, která drží atomová jádra pohromadě, se přitom oslabuje.
The strong force, the strong nuclear force, which sticks nuclei together, gets weaker.
CzechKdyž je vidím pohromadě, vím, že pracují na tom, jak žít v budoucnosti.
When I see them together, I know that they're working out how to live in the future.
CzechObyvatelé Kosova si musí v každodenním životě uvědomit, že žijí všichni pohromadě.
The people of Kosovo must become aware in their everyday lives that they all live together.
CzechPříběhy mě doprovázejí a drží mě i moje vzpomínky pohromadě jako existenciální lepidlo.
Stories accompany me, keeping my pieces and memories together, like an existential glue.
CzechČasto jsou udržovány pohromadě za použití síly a moc armády je v těchto zemích velká.
They are often held together by force, and the army's power is great.
CzechV těchto výzvách můžeme obstát, jen pokud budeme držet pohromadě.
In the face of these, we can only succeed and attain results if we stand together.
CzechOstatně držet pohromadě Spojené království, to také přinášelo hluboké problémy.
Actually, holding together the United Kingdom has been something that has been deeply troubling.
CzechChanská identita je oním cementem, který drží tuto zemi pohromadě.
The Han identity has been the cement which has held this country together.
CzechCena dalšího selhání snahy udržet Evropu pohromadě je příliš vysoká.
The cost of failing, once more, to keep Europe together is far too high.
CzechUdržitelná místa mohou vznikat pouze za předpokladu, že Evropa drží pevně pohromadě.
Sustainable jobs can only be created if Europe sticks together.
CzechPo dvou týdnech, jsem rád, že to mohu oznámit, byla rodina zase pohromadě.
After two weeks, I'm happy to report, the family was reunited.
CzechOna to nechtěla, ale musela, aby udržela rodinu pohromadě.
She did not want to, but she needed to in order to keep the family together.
CzechUvidíte pěkně pohromadě e-maily z různých účtů, jako jsou Outlook.com,
See email from different accounts in one place—Outlook.com,
CzechTakže tyto Wéčka representuji W částice, a to jak drží pohromadě.
So those Ws there refer to the Ws, and how they stick together.
CzechZjistil jsem, že jsou zdrojem síly, který drží jednotku pohromadě.
I learned they are the sinew which hold the force together.
CzechTa je v jádru Evropské unie, neboť jde o politiku, která drží Evropskou unii v pohromadě.
It lies at the centre of the European Union, as it is the policy which holds the EU together at its heart.
CzechJe to nástroj, který udržuje EU pohromadě v samém jejím středu.
It is the instrument which holds the EU together at its heart.