česko-anglicko překlad pro "pohrávat si"

CS

"pohrávat si" anglický překlad

EN
CS

pohrávat si {reflexivní sloveso}

volume_up
Nechte je pohrávat si s ním za jejich vlastních podmínek a věřte mi, že se naučí věci, které by se hraním s "hračkami pro malé průzkumníky" nenaučili.
You know, let them fool around with it on their own terms and trust me, they're going to learn things that you can't get out of playing with Dora the Explorer toys.

Příklady použití pro "pohrávat si" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZačali jsme si pohrávat s myšlenkami na vytvoření kolaborativního projektu na hudební video.
And we started bouncing around ideas to make a collaborative music video project.
CzechPodle tohoto návrhu je členským státům umožněno nadále si pohrávat s eurem a eurozónou.
Under this proposal, Member States are allowed to go on playing with the euro and the euro area.
CzechAmerický dolar by si mohl pohrávat s pesetou a jaké by to mohlo mít hospodářské důsledky?
The US dollar could have played games with the peseta, and what economic effects might that have had?
CzechPřišel tam a začal si pohrávat s touchpadem.
He came there and he started to fiddle around with the touchpad.
CzechV průběhu ratifikace Lisabonské smlouvy jsme byli svědky toho, jak jediná osoba, jediný prezident státu si mohl pohrávat s celým systémem.
We observed during the ratification of the Treaty of Lisbon how a single person, a single state president was able to play with the whole system.
CzechNechte je pohrávat si s ním za jejich vlastních podmínek a věřte mi, že se naučí věci, které by se hraním s "hračkami pro malé průzkumníky" nenaučili.
You know, let them fool around with it on their own terms and trust me, they're going to learn things that you can't get out of playing with Dora the Explorer toys.
CzechPokud se chce Evropa znovu přiblížit svým občanům, musí přijít s politikami, které budou mít význam pro občany, a ne si pohrávat s nesmyslnými symboly zbavenými podstaty.
If Europe wants to re-engage with its citizens it must bring forward policies which matter to the people - and not play around with meaningless symbols which are completely devoid of substance.

Podobné překlady pro "pohrávat si" anglicky

pohrávat sloveso
English
si zájmeno
uvědomit si sloveso
zdřímnout si sloveso
English
zvolit si sloveso
vážit si sloveso
vybrat si sloveso
English
uvědomovat si sloveso
cenit si sloveso
oblíbit si sloveso