česko-anglicko překlad pro "pohár"

CS

"pohár" anglický překlad

CS

pohár {mužský rod }

volume_up
pohár (také: hrnek, pohárek, šálek)
volume_up
cup {podstatné jméno}
Španělské předsednictví mi připomíná tak trochu světový pohár Fernanda Torrese.
The Spanish Presidency seems to me a little like Fernando Torres's World Cup.
Vyhrát pohár v tomto turnaji se rovná fotbalovému vítězství v lize mistrů.
Winning this trophy in Shutka means more than winning the World Cup in soccer.
Mám na mysli olympijské hry a mistrovství Evropy a světový pohár.
I have in mind the Olympic Games and the European Championship or World Cup.
pohár (také: zmrzlinový pohár)
volume_up
sundae {podstatné jméno}
pohár (také: sklenka, číše)
volume_up
goblet {podstatné jméno}
pohár (také: číše)
volume_up
rummer {podstatné jméno}
pohár
volume_up
sports cup {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pohár" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechŠpanělské předsednictví mi připomíná tak trochu světový pohár Fernanda Torrese.
The Spanish Presidency seems to me a little like Fernando Torres's World Cup.
CzechVyhrát pohár v tomto turnaji se rovná fotbalovému vítězství v lize mistrů.
Winning this trophy in Shutka means more than winning the World Cup in soccer.
CzechMám na mysli olympijské hry a mistrovství Evropy a světový pohár.
I have in mind the Olympic Games and the European Championship or World Cup.
CzechJe to asi jako byste chtěli zaručit, že Anglie vyhraje Světový pohár při výkopu z penalty.
This is a bit like guaranteeing that England will win the World Cup on a penalty shootout.
CzechToto by mohla být ta pověstná poslední kapka a pohár přeteče.
This could well be the straw that breaks the camel's back.
CzechAvšak skeptici by tvrdili, že tento pohár je poloprázdný.
Nonetheless, a sceptic would be bound to point out that the aforementioned glass remained half empty.
CzechPo summitu je však nyní pohár plný až po okraj.
After the summit, however, the Union's glass is now full to the brim.
CzechTady vidíte krásný pohár Louis Vuitton Cup.
What you see over here, this is the beautiful Louis Vuitton Cup trophy.
CzechPokud jde o tribunál ICTY, jako jsem už řekl, v této chvíli vnímám situaci tak, že srbský pohár je spíš poloplný než poloprázdný.
Concerning the ICTY, as I have said before, for the moment I see Serbia's part of the glass as being half full rather than half empty.
CzechHrajte proti počítači nebo vyzvěte kamaráda a utkejte se v bitvě na elektronickém poli v turnaji o pohár hry Microsoft Rebound.
Play against the computer or challenge a friend and battle it out in the electronic court for the championship of the Microsoft Rebound circuit.
CzechTehdy by se dalo říci, že, když bylo dosaženo společného stanoviska k polovině směrnic, byl pohár evropské energetiky a průmyslu z poloviny plný.
At the time, one could say that, as a common position on half of the directives had been agreed, Europe's energy and industry glass was half full.
CzechDíky kontaktům pana Šťastného byl také poprvé v Evropském parlamentu a poprvé v Belgii vystaven Stanleyho pohár dovezeny přímo z Kanady pro tuto příležitost.
Thanks to Mr Šťastný's contacts, the Stanley Cup was brought over from Canada especially for this occasion and was put on display, for the first time, in Belgium and in the European Parliament.