česko-anglicko překlad pro "pohánět"

CS

"pohánět" anglický překlad

CS

pohánět {sloveso}

volume_up
Vítr bude pohybovat jejich křídly, která budou pohánět jejich nohy.
The wind will move feathers on their back, which will drive their feet.
Je to vážně záhadné, protože žádný z těchto lidí se nesnaží ho pohánět.
It's really intriguing because none of these people is trying to drive it.
Pohyb mostu vás vlastně nutí srovnat krok, a tak ho dál pohánět.
You're actually forced by the movement of the bridge to get into step, and therefore to drive it to move further.
pohánět (také: hnát)

Příklady použití pro "pohánět" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMyslím, že můžeme pohánět tento svět energií, která jej nebude současně ničit.
I think we can power this world with energy that doesn't also destroy it.
CzechJe to vážně záhadné, protože žádný z těchto lidí se nesnaží ho pohánět.
It's really intriguing because none of these people is trying to drive it.
CzechVítr bude pohybovat jejich křídly, která budou pohánět jejich nohy.
The wind will move feathers on their back, which will drive their feet.
CzechZa sílu, která bude pohánět naplnění jejich politické vize a cílů, si zvolili hospodářství.
They chose the economy as the driving force behind their political vision and their objectives.
CzechAle on se ho snaží pohánět nebo zmotorizovat, vrtačkou.
But he's trying to power it, or motorize it, with a drill.
CzechPohyb mostu vás vlastně nutí srovnat krok, a tak ho dál pohánět.
You're actually forced by the movement of the bridge to get into step, and therefore to drive it to move further.