česko-anglicko překlad pro "poháněný"

CS

"poháněný" anglický překlad

volume_up
poháněný {příd. jm. m.}
CS

poháněný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
poháněný (také: hnaný, řízený)
volume_up
driven {příd. jm.}
Takže podle této teorie je velký mozek poháněný (tažený) memy.
So, the big brain, on this theory, is driven by the memes.
Všechny ty věci, které máme na lidské povaze skutečně rádi, jsou poháněny technologiemi.
All the things that we think that we really like about humanity is being driven by technology.
Napříč arabským světem vidíme mnoho potenciálně pozitivních změn, které jsou poháněny požadavky lidí.
Across the Arab world, we are seeing lots of potentially positive change, driven by the demands of people.
poháněný (také: napájený, umocněný, zapnutý)
Vidíme přechod poháněný především informačními technologiemi. Posun dominance na trzích ve prospěch "rozvíjejících se trhů".
And we're seeing a shift -- powered mainly because of information technology -- a shift in market dominance towards the emerging markets.
Měli bychom se zaměřit na přechod evropské výroby automobilů na výrobu automobilů s elektrickým pohonem, jež mohou být poháněny obnovitelnou energií.
We should concentrate on switching Europe's car production over to producing electric cars that can be powered by renewable energy.
Další výhodou je skutečnost, že tyto reaktory mohou být poháněny thoriem, jehož zásoby jsou desetkrát větší než zásoby uranu.
The fact that these reactors are also capable of being powered by thorium, and our stocks of this material are 10 times higher than those of uranium, is another advantage.
poháněný (také: hnaný)
volume_up
propelled {příč. min.}
poháněný
poháněný
volume_up
fuelled {příd. jm.} (by)

Příklady použití pro "poháněný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVšechny ty věci, které máme na lidské povaze skutečně rádi, jsou poháněny technologiemi.
All the things that we think that we really like about humanity is being driven by technology.
CzechTakže podle této teorie je velký mozek poháněný (tažený) memy.
So, the big brain, on this theory, is driven by the memes.
CzechNapříč arabským světem vidíme mnoho potenciálně pozitivních změn, které jsou poháněny požadavky lidí.
Across the Arab world, we are seeing lots of potentially positive change, driven by the demands of people.
CzechZvýšení cen pohonných hmot přímo vede k poklesu zisků rybářů, neboť rybářské lodě jsou poháněny dieselovými motory.
The increase in fuel prices translates directly into a fall in fishermen's profits, as the fishermen's boats are driven by diesel engines.
CzechVidíme přechod poháněný především informačními technologiemi. Posun dominance na trzích ve prospěch "rozvíjejících se trhů".
And we're seeing a shift -- powered mainly because of information technology -- a shift in market dominance towards the emerging markets.
CzechMěli bychom se zaměřit na přechod evropské výroby automobilů na výrobu automobilů s elektrickým pohonem, jež mohou být poháněny obnovitelnou energií.
We should concentrate on switching Europe's car production over to producing electric cars that can be powered by renewable energy.
CzechDalší výhodou je skutečnost, že tyto reaktory mohou být poháněny thoriem, jehož zásoby jsou desetkrát větší než zásoby uranu.
The fact that these reactors are also capable of being powered by thorium, and our stocks of this material are 10 times higher than those of uranium, is another advantage.