česko-anglicko překlad pro "podivný"

CS

"podivný" anglický překlad

volume_up
podivný {příd. jm. m.}

CS podivný
volume_up
{přídavné jméno rod mužský}

podivný (také: divný, zvláštní)
volume_up
strange {příd. jm.}
Jak můžeme vysvětlit tento podivný jev?
How can we explain this strange phenomenon?
Za podivný rovněž považujeme návrh na zavedení zvláštní značky pro evropské zemědělské produkty.
We also find the proposal for a special label for European agricultural products strange.
Je mi velmi podivný fakt, že bychom tak dlouze a usilovně diskutovali a poté vyslechli volání o další odklad.
I find it a little strange that we should have such a long and hard debate and then hear calls for another delay.
podivný (také: zvědavý)
volume_up
curious {příd. jm.}
podivný (také: divný, lichý, neobsazený, neobvyklý)
volume_up
odd {příd. jm.}
Podle mého názoru je takový přístup nesporně podivný a mělo by se na to zřetelně upozornit.
Such an attitude is distinctly odd in my opinion, and it should be clearly noted.
volume_up
fantastic {příd. jm.}
podivný (také: legrační, neobvyklý, směšný, vtipný)
volume_up
funny {příd. jm.}
(FR) Vážená paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, jak podivný je ten svět zemědělství!
(FR) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, what a funny old world the agricultural world is!
volume_up
weird {příd. jm.}
Zpravodajka bohužel zvolila poněkud podivný postoj a s jejími původními představami jsme museli svést dosti tuhý boj.
The rapporteur, unfortunately, adopted rather weird positions, and we had to put up quite a fight against her initial ideas.
podivný
volume_up
way out {příd. jm.}
podivný (také: tajemný)
volume_up
uncanny {příd. jm.}
podivný (také: lstivý, obtížný, ošidný, podvodný)
volume_up
tricky {příd. jm.}
podivný (také: specifický, zvláštní)
volume_up
peculiar {příd. jm.}
Na druhé straně bychom neměli zapomínat na podivný status Kosova, jehož nezávislost není uznána všemi členskými státy Evropské unie.
On the other hand, we should not forget the peculiar status of Kosovo, whose independence is not recognised by all Member States of the European Union.
volume_up
anomalous {příd. jm.}
volume_up
fanciful {příd. jm.}
volume_up
freaky {příd. jm.}
podivný (také: kuriózní, malebný, starobylý)
volume_up
quaint {příd. jm.}
volume_up
quirky {příd. jm.}
podivný (také: divný, nesvůj)
volume_up
queer {příd. jm.}
podivný (také: velký)
volume_up
mondo {příd. jm.} [hovor.]
podivný (také: nekonvenční)
volume_up
flakey {příd. jm.}
podivný
volume_up
way-out {příd. jm.}

Příklady použití pro "podivný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechKdyž tam skutečně přijdete a sednete si do jedné z jejich tříd, máte nejdříve velmi podivný pocit.
When you actually go and sit in one of these classrooms, at first it's very bizarre.
CzechTakže to, o čem tu mluvím, je podivný problém moderních, bohatých, západních společností.
But the absence of some metaphorical fishbowl is a recipe for misery, and, I suspect, disaster.
CzechTak se zdá, že jsme se pro tento podivný systém rozhodli jen proto, že je to pro nás otázka prestiže.
It beggars belief that we have gone into this bizarre system just because it is a kind of vanity cause for us.
CzechJaký podivný přístroj má ten člověk v hlavě?
What kind of remarkable machinery does this guy have in his head?
CzechKdyž jsem o tom slyšel poprvé, znělo to jako podivný úryvek z knihy Srdce tmy od Josepha Conrada.
When I first heard about this issue, it seemed like something straight out of Joseph Conrad's novel Heart of Darkness.
CzechZe sestavování rozpočtu se stává podivný proces.
It is becoming an awkward process drafting the budget.
CzechTento návrh je velice podivný.
CzechJe to podivný svět.
CzechSotva pár týdnů po přírodní a jaderné katastrofě v Japonsku dostala evropská pravice podivný nápad vyhrožovat japonské vládě.
A few short weeks after the natural and nuclear catastrophe in Japan, the European right has had the cranky notion of threatening the Japanese Government.
CzechAčkoli byl Alzheimer objeven už v roce 1906, celou oblast demence postihuje podivný problém: stále neznáme její příčinu a stále nemáme žádný lék.
Even though Alzheimer's was discovered in 1906, there has been a special phenomenon within the whole area of dementia: we still do not know the cause and we still do not have any cure.