česko-anglicko překlad pro "požehnání"

CS

"požehnání" anglický překlad

volume_up
požehnání {stř mn. č.}
volume_up
požehnaný {příd. jm. m.}
EN
CS

požehnání {střední rod}

volume_up
požehnání (také: souhlas)
volume_up
blessing {podstatné jméno}
Důležité je, abychom zítra dali tomuto projektu valnou většinou své požehnání.
It is important that tomorrow we give our blessing to the project with a wide majority.
Víme, že to, že můžeme přijít na pódium a hrát hudbu, je požehnání.
We know that to be able to come on the bandstand and play music is a blessing.
Jsem si jist, že členské státy dají tomuto rozhodnutí ještě v tomto měsíci své požehnání.
I am confident that Member States will give their blessing to this decision this very month.
požehnání
volume_up
imprimatur {podstatné jméno}
požehnání
volume_up
godsend {podstatné jméno}
To je pro pana Putina dar z nebes, požehnání.
This is for Putin a godsend, a blessing.
požehnání
volume_up
benediction {podstatné jméno}
požehnání
volume_up
benison {podstatné jméno} [zast.]

Příklady použití pro "požehnání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDůležité je, abychom zítra dali tomuto projektu valnou většinou své požehnání.
It is important that tomorrow we give our blessing to the project with a wide majority.
CzechAno, tato jednoznačná náboženská diskriminace má požehnání Evropské unie.
Yes, in this EU there is express religious discrimination, sanctioned in that way.
CzechVíme, že to, že můžeme přijít na pódium a hrát hudbu, je požehnání.
We know that to be able to come on the bandstand and play music is a blessing.
Czech. - (PL) Zdraví je jedním z největších požehnání v životě člověka.
in writing. - (PL) Health is one of the greatest blessings a human being can enjoy in life.
CzechJsem si jist, že členské státy dají tomuto rozhodnutí ještě v tomto měsíci své požehnání.
I am confident that Member States will give their blessing to this decision this very month.
CzechPoslanci tohoto Parlamentu jim v soukromí zajisté vysvětlí, že to není zrovna požehnání.
And, as Members of this House I am sure will privately be able to let them know, that is not an unmixed blessing.
CzechMusíme jednat rozhodně, jinak se ti, kdo křesťany pronásledují, budou domnívat, že mají naše tiché požehnání.
We must act resolutely, or else those who persecute Christians will think they have our tacit blessing.
CzechVy jste nicméně požehnaní darem vlivu.
You, however, are blessed with the gift of influence.
CzechTo je pro pana Putina dar z nebes, požehnání.
CzechPřeji vám mnoho úspěchů a boží požehnání!
CzechBuďte požehnáni.
CzechNejsmutnější je, že tento parlament sice může udělit či neudělit požehnání hospodaření evropských agentur a institucí, ale vyjde to nastejno.
Saddest of all is the fact that it makes no difference whether this Parliament gives or does not give its blessing to the management of the European agencies and institutions.
CzechUdělali jsme vše pro to, abychom mohli přespříští týden hlasovat Evropský parlament se dohodl, že dá tomuto balíčku své požehnání ještě letos, bude-li to možné.
We have made all the arrangements to enable us to vote the week after next. The European Parliament has agreed to give this package its blessing this year, if that is possible.
CzechJe třeba ochránit existenci dvoustranných dohod o investicích, avšak zároveň nemůžeme dohodám dát své bezpodmínečné požehnání, pokud způsobují podstatné problémy.
The existence of the bilateral investment agreements needs to be safeguarded but, at the same time, we cannot unconditionally bless agreements if they create significant problems.