česko-anglicko překlad pro "požadovaný"

CS

"požadovaný" anglický překlad

volume_up
požadovaný {příd. jm. m.}
CS

požadovaný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
požadovaný (také: nutný, povinný)
volume_up
required {příč. min.}
Vyžadovalo to jak vůli, tak i schopnost přijmout požadovaný kompromis.
It required the will to do it plus the ability to accept the compromise required.
Jsem přesvědčen, že zde neexistuje požadovaný stupeň transparentnosti.
I believe that the required degree of transparency is not present here.
NE - Pokud však nejsou základní jazykové znalosti požadovány pro vykonávání konkrétních úkolů.
NO - Unless a basic knowledge is specifically required for the tasks that need to be done.
požadovaný (také: vyžádaný, žádaný)
volume_up
requested {příč. min.}
Systém Windows vytiskne pouze požadovaný počet kopií, aby se neplýtvalo inkoustem.
Windows only prints the requested number of copies so you do not waste ink.
Dále ještě byly požadovány tyto změny:
In addition, the following changes have been requested:
(PL) Pane předsedající, nejedná se o jedinou oblast, kde jsou požadovány platby za neposkytnuté služby.
(PL) Mr President, this is not the only area in which payments are requested for services not provided.
požadovaný (také: vytoužený, žádaný, žádoucí)
Uvalila obchodní embargo, ačkoli toto opatření dosud nemělo požadovaný výsledek.
It imposed a trade embargo, although that has not yet had the desired impact.
Malé změny v otočení figury mohou značně změnit požadovaný výsledek.
Small changes in rotations of a piece can drastically change the desired result.
Prozatím však není jisté, zda budou mít navrhované akce požadovaný účinek.
It remains to be seen, however, whether the actions will have the desired effect.
požadovaný

Příklady použití pro "požadovaný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechUvalila obchodní embargo, ačkoli toto opatření dosud nemělo požadovaný výsledek.
It imposed a trade embargo, although that has not yet had the desired impact.
CzechProzatím však není jisté, zda budou mít navrhované akce požadovaný účinek.
It remains to be seen, however, whether the actions will have the desired effect.
CzechSystém Windows vytiskne pouze požadovaný počet kopií, aby se neplýtvalo inkoustem.
Windows only prints the requested number of copies so you do not waste ink.
CzechZvolte požadovaný způsob sdílení odkazu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Choose how you want to share, and then follow the on-screen instructions.
CzechDále vyberte požadovaný typ podpory: Fórum komunity nebo Podpora pomocí e-mailu.
Next, select the type of support you'd like to receive: Community Forum or Email Support.
CzechV zobrazeném seznamu zvolte požadovaný počítač a klikněte na tlačítko Připojit.
Choose the computer from the list that appears, and then click Connect.
CzechV seznamu Přechod mezi obrázky vyberte požadovaný přechod a klikněte na OK.
In the Transition between pictures list, select the transition you want and click OK.
CzechVyžadovalo to jak vůli, tak i schopnost přijmout požadovaný kompromis.
It required the will to do it plus the ability to accept the compromise required.
CzechMalé změny v otočení figury mohou značně změnit požadovaný výsledek.
Small changes in rotations of a piece can drastically change the desired result.
CzechKlikněte na požadovaný podpis a pak klikněte na možnost Nastavit jako výchozí.
Click the signature you want to use, and then click Set as default.
CzechKlepněte na tlačítko Upřesnit, a poté v části Požadavky vyberte ze dvou seznamů požadovaný čas.
Click Advanced, and then, under Invitations, select the time from the two lists.
CzechPožadovaný text stačí vybrat v nabídce, a tak jej vložit přímo do pole.
Just select the text you want to use from the menu to insert it directly into the field.
CzechChcete-li změnit nastavení pro určitý účet, klepněte nebo klikněte na požadovaný účet.
To change settings for a specific account, tap or click the account.
CzechVe skupinovém rámečku Spořič obrazovky vyberte v rozevíracím seznamu požadovaný spořič obrazovky.
Under Screen saver, in the drop-down list, click the screen saver you want to use.
CzechDoplňky k němu po nás budou krůček po krůčku požadovány během roku.
The additions to it will be demanded of us little by little over the year.
CzechJsem přesvědčen, že zde neexistuje požadovaný stupeň transparentnosti.
I believe that the required degree of transparency is not present here.
CzechDalší informace získáte v článku Software požadovaný pro instalaci aplikace Internet Explorer 9.
For more information, see Prerequisites for installing Internet Explorer 9.
CzechNení-li požadovaný program v seznamu zobrazen, vyhledejte jej kliknutím na tlačítko Procházet.
If the program you want doesn't appear in the list, click Browse to locate the program.
CzechNa stránce Vybrat styl střihu automatického filmu vyberte požadovaný styl střihu automatického filmu.
On the Select an AutoMovie editing style page, select an AutoMovie editing style.
CzechUživatelé se mohou rozhodnout filtr SmartScreen ignorovat a pokračovat v přechodu na požadovaný web.
Users can elect to ignore SmartScreen Filter warnings and continue navigation.