česko-anglicko překlad pro "požár"

CS

"požár" anglický překlad

CS

požár {mužský rod }

volume_up
volume_up
fire {podstatné jméno}
Pokud požár zachvátí les, zanikne teprve poté, když celý les shoří.
When fire enters a forest, it stops only when the entire forest has burned down.
Nechť je tento požár a jeho oběti do budoucna velkým varováním.
May this fire and its victims be a great cry of warning for the future.
Vynaložili veškeré své úsilí, aby požár dostali pod kontrolu.
They made every effort to control the fire.
požár (také: plameny, záře)
volume_up
blaze {podstatné jméno}
požár (také: vzplanutí)
volume_up
conflagration {podstatné jméno}
Pokud nechceme rozdmýchat nekontrolovatelný požár, musíme nyní projevit solidaritu s Řeckem.
If we do not want to see a large-scale conflagration, we need now to demonstrate solidarity with Greece.
Potřebujeme ochotu nejen usilovat o mír, ale i dosáhnout jej, a to předtím, než se po desetiletí budovaná zášť dál vystupňuje a rozpoutá velký požár.
What we need is the willingness not only to aim for peace but to achieve it, and in fact before the hatred built up over decades escalates further and unleashes a conflagration.

Příklady použití pro "požár" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokud požár zachvátí les, zanikne teprve poté, když celý les shoří.
When fire enters a forest, it stops only when the entire forest has burned down.
CzechPožár sociálních protestů se může rychle rozšířit z Řecka do ostatních zemí regionu.
The flame of social protest may quickly spread from Greece to the other countries in the region.
CzechNechť je tento požár a jeho oběti do budoucna velkým varováním.
May this fire and its victims be a great cry of warning for the future.
CzechZ důvodu počasí nebylo možno požár zastavit, než se rozšířil až k archeologickému nalezišti.
Owing to the weather, the fire could not be contained before it had reached the archaeological site.
CzechZasahují jednotlivě, každý hasí požár ve svém pokoji, namísto toho, aby pracovali společně.
They are acting individually, each one fighting the fire in his own room, instead of working together.
CzechAni není, protože co se nestalo v r. 1998: požár.
Not really, because if you looked at what happened in 1998, the fire started.
Czech(LT) Letos 10. října vypukl požár na lodi "Lisco Gloria", když plula z Kielu do Klaipėdy.
(LT) On 10 October of this year, a fire broke out on the 'Lisco Gloria' as it sailed from Kiel to Klaipėda.
CzechPokud nechceme rozdmýchat nekontrolovatelný požár, musíme nyní projevit solidaritu s Řeckem.
If we do not want to see a large-scale conflagration, we need now to demonstrate solidarity with Greece.
CzechJe nezbytné zastavit stepní požár v Řecku, než se z něj stane lesní požár, který se rozšíří se po celé Evropě.
It is vital to stop the bushfire in Greece before it turns into a forest fire that spreads across Europe.
CzechVynaložili veškeré své úsilí, aby požár dostali pod kontrolu.
CzechMá-li zásah zkrotit rozsáhlý požár, je nutné, aby byl rychlý: evropská solidarita musí být lépe využívána.
In order to contain a fire, large-scale, fast intervention is required: European solidarity has to be more effective.
CzechNebyl to jen obyčejný požár nebo jedna nárazová vlna.
CzechDne 13. května použil gang přibližně 60 lidí Molotovovy koktejly, aby založil požár v pěti romských osadách v Neapoli.
On 13 May a mob of approximately 60 people used Molotov cocktails to set fire to five Romany camps in Naples.
CzechNepřejeme si požár žádného zemědělského podniku.
CzechPřed třemi až čtyřmi roky byl v Rusku velký lesní požár, který způsobil v mé zemi, ve Finsku, obrovské škody kouřem.
Three to four years ago, there was a huge forest fire in Russia, resulting in massive smoke damage in my own country, Finland.
CzechPrávě když nyní hovoříme, je v plamenech Lampedusa, protože někdo založil požár v detenčním středisku pro nelegální přistěhovalce.
As we speak, Lampedusa is in flames because someone has set fire to the detention centres for illegal immigrants.
Czech(NL) Pane předsedo, pochopila jsem dnes, že vypukne-li v zemědělském podniku pana Daula požár, pak ze všeho nejdříve je třeba požár uhasit.
(NL) Mr President, what I have learned is that, if Mr Daul's farmhouse is on fire, you first have to put the fire out.
CzechVzpomínám si na svůj první požár.
Czech(ES) Pane předsedající, pane komisaři, požár je vždy tragédií - pro lidi, pro životní prostředí, z hlediska hospodářského i sociálního.
(ES) Mr President, Commissioner, a fire is always a tragedy, a tragedy for people, a tragedy for the environment, an economic and social tragedy.
CzechPane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, hospodářská a finanční krize se během několika týdnů rozšířila jako lesní požár po celém světě.
Mr President, honourable Members, the economic and financial crisis spread like wildfire around the world within the space of a few weeks.