česko-anglicko překlad pro "poškozený"

CS

"poškozený" anglický překlad

volume_up
poškozený {příd. jm. m.}
volume_up
poškozen {příč. min.}
EN
CS

poškozený {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
poškozený
Ujistěte se, zda kabely na zařízení nejsou žádným způsobem poškozeny.
Make sure that the cables on your device aren't damaged in any way.
Je-li instalační disk poškozený, může být nutné jej vyměnit.
If your installation disc is damaged, you might need to replace it.
Víme, že když máme poškozený kyčel, můžeme vložit kyčel umělý.
We know that if we have a damaged hip, you can put an artificial hip in.
poškozený (také: postižený, znehodnocený)
poškozený
volume_up
harmed {příd. jm.}

Příklady použití pro "poškozený" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKdyž dorazili záchranáři, podařilo se jim ho resuscitovat aniž by měl poškozený mozek.
When the rescue workers came they resuscitated him and there was no brain damage.
CzechVyskytne-li se však v registru poškozený soubor, je možné že bude třeba provést změny.
However, if a corrupt file appears in the registry, you might be required to make changes.
CzechJe možné, že používáte starší verzi lišty Toolbar nebo že byly poškozeny její soubory.
You may be using an older version of Toolbar, or your Toolbar files may have been damaged.
CzechTyp souboru byl změněn na nepodporovaný typ (například na miniaturu) nebo je poškozený.
The file type has changed to an unsupported file type, such as a thumbnail, or is corrupt.
CzechDopady bouře Xynthia byly poškozeny také další regiony v Evropě.
Other regions in Europe have been equally devastated by the impact of storm Xynthia.
CzechUjistěte se, zda kabely na zařízení nejsou žádným způsobem poškozeny.
Make sure that the cables on your device aren't damaged in any way.
CzechJestliže se vyskytne problém, je možné, že byly poškozeny základní soubory a ovladače systému Windows.
If the problem occurs, then basic Windows files or drivers might be corrupted.
CzechVíme, že když máme poškozený kyčel, můžeme vložit kyčel umělý.
We know that if we have a damaged hip, you can put an artificial hip in.
CzechVše co se doposud dělalo pro léčbu spálenin - byl přístup podobný přikládání drnů na poškozený trávník.
Everything that is done to treat burn -- basically we do a sodding approach.
CzechJe známo, že když má někdo poškozený gyrus fusiformis, může ztratit schopnost rozpoznávat tváře.
When images are formed, a higher part of the visual cortex is involved in the temporal lobe.
CzechVe většině případů je problémem nový hardware, nový program nebo poškozený systémový soubor.
In most cases, the problem is a new piece of hardware, a new program, or a corrupted system file.
CzechJe-li instalační disk poškozený, může být nutné jej vyměnit.
If your installation disc is damaged, you might need to replace it.
CzechVšichni víme, jak byly tyto vztahy poškozeny za osm let vlády George W.
We all know how badly those relations were damaged by eight years of George W. Bush in the White House.
CzechEU by proti projektu měla námitky v případe, že by byly poškozeny energetické a ekologické zájmy Litvy.
The EU would oppose the project if Lithuania's energy and ecological interests were damaged.
CzechOstatní skupiny tím budou také poškozeny, ale to pana Corbetta nezajímá.
Other groups will undoubtedly suffer collateral damage as a result, but Mr Corbett will not lose any sleep over that.
CzechSoubor je poškozený nebo je ve formátu, který není podporován.
The file is corrupt or in an unsupported format.
CzechZkontrolujte, zda není kabel sítě Ethernet poškozený.
Make sure the Ethernet cable is not defective.
CzechZastaralý, nekompatibilní nebo poškozený ovladač může způsobit přerušení komunikace mezi počítačem a zvukovou kartou.
An outdated, incompatible, or damaged driver can disrupt communication between the PC and the sound card.
CzechStáty v blízkosti těch, na jejichž území se nacházejí jaderné elektrárny, však mohou být takovým sousedstvím poškozeny.
However, states adjacent to countries with nuclear power plants can be adversely affected by their neighbour.
CzechNení zamířen jen na přímé oběti a jejich rodiny, které jsou rovněž přímo poškozeny, ale i na společnost jako celek.
It targets not only the direct victims and their families, which are also directly injured, but also society as a whole.