česko-anglicko překlad pro "pořizování"

CS

"pořizování" anglický překlad

CS

pořizování {střední rod}

volume_up
pořizování (také: nakupování, nákup, nákupy)
volume_up
purchasing {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pořizování" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechŽádáme Komisi, aby se aktivně na pořizování uvedeného soupisu podílela.
We request the Commission to get actively involved in this inventory.
CzechChcete-li přepnout z pořizování obrázků na nahrávání videa, klepněte nebo klikněte na Režim videa.
To switch from taking pictures to taking a video, tap or click Video mode.
Czechpořizování aplikací ze Store potřebujete účet Microsoft.
You need a Microsoft account to get apps from the Store.
CzechJedná se o skvělý způsob pořizování fotografií krajin a dalších objektů, které jsou pro jeden snímek příliš velké.
This is a great way to capture photos of landscapes and other subjects that are too large for a single photo.
CzechBezplatné aplikace pro pořizování poznámek v telefonu
CzechTuhle tvář nazývám "Nejsem v životě dobrý" a tohle jsem ve skutečnosti já při pořizování tváře s výrazem "Nejsem v životě dobrý".
This is what I call the "I'm Not Good At Life" face, and this is actually me making it. ~~~ Can you see? Yes. ~~~ Good.
CzechDobrá spolupráce a společné pořizování očkovacích látek jsou v případě pandemie samozřejmě výhodné a pomáhají k dosažení nižších cen.
Naturally, good cooperation and joint procurement are advantageous in the event of a pandemic, helping to achieve price reductions.
CzechBezpochyby potřebujeme rozvinout nové výukové programy pro obchodníky, kteří se budou věnovat nejen renovacím stávajících budov, ale zároveň pořizování nových.
There is no doubt that we need new training schemes for the tradesmen who will not only be renovating these existing buildings, but also building new ones.
CzechTyto obrázky byly pořízeny s UV filtrem, hlavní využití těchto filtrů je při pořizování snímků Venuše -- konkrétně mraků Venuše.
I think there's something poetic here, that these pictures taken with ultraviolet filter, the main use of that filter is for astronomers to take pictures of Venus -- actually the clouds of Venus.
CzechPokud byl fotoaparát při pořizování snímku stranově otočen, bude tento snímek při importu automaticky otočen v opačném směru, aby se při prohlížení v počítači zobrazil správně.
If you had the camera turned sideways when taking a picture, the picture will be rotated automatically so it appears correctly when you view it on your PC.