česko-anglicko překlad pro "pořekadlo"

CS

"pořekadlo" anglický překlad

volume_up
pořekadla {stř mn. č.}
EN
CS

pořekadlo {střední rod}

volume_up
pořekadlo (také: přísloví, rčení, úsloví)
volume_up
saying {podstatné jméno}
Pane předsedající, existuje pořekadlo, že když nejste u stolu, jste na jídelním lístku.
Mr President, there is a saying that if you are not at the table, you are on the menu.
(PL) Jedno americké pořekadlo říká, že nic není zdarma.
(PL) There is an American saying that there are no free lunches.
V mé zemi je jedno staré pořekadlo, že kolik je lidí, tolik je názorů, a to platí i o rybářích a rybolovu.
There is an old saying in my country that there are as many opinions as people, and this is true of fishermen and fishing.
pořekadlo (také: průpověď)
volume_up
adage {podstatné jméno}
Staré pořekadlo o házení všech do jednoho pytle je správné.
The old adage about putting all your eggs in one basket rings true.

Příklady použití pro "pořekadlo" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPane předsedající, existuje pořekadlo, že když nejste u stolu, jste na jídelním lístku.
Mr President, there is a saying that if you are not at the table, you are on the menu.
CzechStaré pořekadlo o házení všech do jednoho pytle je správné.
The old adage about putting all your eggs in one basket rings true.
Czech(PL) Jedno americké pořekadlo říká, že nic není zdarma.
(PL) There is an American saying that there are no free lunches.
CzechV mé zemi je jedno staré pořekadlo, že kolik je lidí, tolik je názorů, a to platí i o rybářích a rybolovu.
There is an old saying in my country that there are as many opinions as people, and this is true of fishermen and fishing.
CzechJisté pořekadlo, které je předpokládám blízké celé Evropě, říká, že peníze nepřinášejí štěstí, ale přinášejí pokoj duše.
There is a saying which, I presume, is understood throughout Europe, namely that money does not bring happiness, but it does bring peace of mind.
CzechPane předsedající, vývoj na Ukrajině jasně ilustruje staré pořekadlo o tom, že moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně.
Mr President, developments in Ukraine clearly illustrate the old saying about how power corrupts and absolute power corrupts absolutely.
CzechExistuje ruské pořekadlo (poslanec poté pronesl několik slov v ruštině) -, které znamená: "pokud jsi tam ještě nebyl, dostaneš se tam, a pokud jsi tam již byl, nezapomeneš na to".
There is a Russian saying (the Member then said some words in Russian) - which means 'if you have not been there, you will be, and if you have been there, you will not forget it'.