CS

pořady {mužský rod množné číslo}

volume_up
pořady (také: programy)
V důsledku toho nebudou moci občané tyto události, stejně jako i další pořady, sledovat.
Consequently, citizens will not be able to watch these events alongside other programmes.
Není to případ buď a nebo; televizní pořady jsou často nerozlučně spojeny s novými službami a naopak.
It is not a case of either/or; television programmes often go hand in hand with new services and vice versa.
Pravicové či konzervativní pořady byly staženy, například pořad Warto rozmawiać, který režíroval pan Pospieszalski nebo pořad Misja specjalna, který režíroval pan Gargas.
Right wing or conservative programmes have been withdrawn, such as the programme Warto rozmawiać directed by Mr Pospieszalski or Misja specjalna directed by Mr Gargas.

Příklady použití pro "pořady" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVyberte počet pořadů v seriálu, které se najednou uloží do složky Nahrané pořady.
Select the number of shows in a series that are stored in Recorded TV at one time.
CzechMůžete nahrávat dva různé televizní pořady vysílané současně na různých kanálech.
Record two different TV shows that are on two different channels at the same time.
CzechVýběrem možnosti Na 1 týden automatiky odstraníte pořady týden po nahrávání.
Choose For 1 week to automatically delete shows one week after they were recorded.
CzechZe svého počítače můžete streamovat filmy a televizní pořady do svého televizoru.
You can stream movies and television shows from your PC to your TV.
CzechFilmy, televizní pořady nebo jiný libovolný obsah z počítače můžete streamovat do televize.
You can play movies, TV shows, or anything else that's on your PC on your TV.
CzechVyberete-li možnost Do přehrání, budou pořady automaticky smazány poté, co se na ně podíváte.
Choose Until I watch to automatically delete shows after you finish watching them.
CzechV důsledku toho nebudou moci občané tyto události, stejně jako i další pořady, sledovat.
Consequently, citizens will not be able to watch these events alongside other programmes.
CzechNení možné zapisovat na disky CD nebo DVD živé datové proudy, například pořady rozhlasových stanic.
It is not possible to burn live streams, such as radio stations, to a CD or DVD.
CzechPomocí aplikace Windows můžete nahrávat živé televizní pořady a filmy přímo do počítače.
With Windows Media Center, you can record live TV shows and movies directly onto your computer.
CzechStreamujte televizní pořady, filmy a videa přímo do svého televizoru nebo reproduktorů.
Stream TV, movies, and videos directly to your TV or speakers.
CzechJakmile je přenosné zařízení plné, nejsou synchronizovány žádné další televizní pořady.
When the portable device is full, no more TV shows are synced.
CzechChcete-li nahrát všechny pořady v seriálu, který se vysílá živě, klepněte na možnost Živě.
Click Live to record all shows in a series that are aired live.
CzechV aplikaci Windows Media Center můžete nastavit způsob, jak se budou nahrávat televizní pořady.
You can customize how TV shows are recorded in Windows Media Center.
CzechMůžete sledovat živé televizní vysílání, automaticky nahrávat své oblíbené televizní pořady a mnohem více.
You can watch live TV, automatically record your favorite TV shows, and much more.
CzechPoužijte počítač jako digitální videorekordér a nahrajte si své oblíbené pořady.
Use your PC as a DVR to record your favorite shows.
CzechPokud vyberete volbu Do ručního odstranění, pořady nebudou nikdy automaticky odstraněny.
Choose Until I delete to never automatically delete shows.
CzechPřehrává DVD, zvukové stopy ve formátu Dolby i televizní pořady nahrané pomocí aplikace Windows Media Center.
Plays DVDs, Dolby audio soundtracks, and TV shows recorded with Windows Media Center.
CzechDříve jsem nahrával své oblíbené pořady pomocí digitálního videorekordéru připojeného k televizoru.
I used to record my favorite shows with a DVR connected to my TV.
CzechNa stránce Výběr média klikněte na možnost Nahrané televizní pořady nebo Knihovna videa a potom na tlačítko Další.
On the Select Media page, click Recorded TV or Video Library, and then click Next.
CzechS aplikací Windows Media Center můžete nahrávat živé televizní pořady a filmy přímo do svého počítače.
With Windows Media Center, you can record live TV shows and movies directly onto your computer.