česko-anglicko překlad pro "pořad jednání"

CS

"pořad jednání" anglický překlad

EN
CS

pořad jednání {mužský rod }

volume_up
Maďarské předsednictví zařadilo na pořad jednání otázku zabezpečení mimořádných dodávek.
The Hungarian Presidency put the question of emergency supply security on the agenda.
Toto je řešení, nikoli vměstnat celý pořad jednání do středy.
That is the solution, not condensing the whole agenda into Wednesday.
Dnešní pořad jednání zahrnuje volbu předsedy Evropské komise.
Today's agenda includes electing the President of the European Commission.

Příklady použití pro "pořad jednání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProto je také důležité, že jsme tuto otázku zařadili na pořad dnešního jednání.
It is therefore also important that we have put this on the agenda today.
CzechCo se týče nešíření zbraní, jsme velmi rádi, že se opět dostalo na pořad jednání.
On non-proliferation, we are very happy that this is again on the agenda.
CzechProto budeme tuto otázku zařazovat na pořad jednání Parlamentu znovu a znovu.
Therefore we shall put this issue on the agenda of the Parliament over and over again.
CzechJak to, že se tyto otázky nikdy nedostanou na pořad jednání plenárního zasedání?
How is it that those issues never come to be discussed here in plenary?
Czech(DE) Pane předsedo, nemáme nic proti tomu, aby bylo toto téma zařazeno na pořad jednání.
(DE) Mr President, we have no objection to this topic being placed on the agenda.
CzechPořad jednání a zápisy z nich už nejsou tajné, pouze ve francouzštině.
Agendas and minutes of Commission meetings are no longer secret, in French only.
CzechMohl byste prosím zdůraznit, že pořad jednání je rozdělen do samostatných bodů.
Please could you point out that we have an agenda with separate items.
CzechPořad jednání byl zveřejněn a je k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu.
The agenda has been published and is available on the European Parliament website.
CzechMaďarské předsednictví zařadilo na pořad jednání otázku zabezpečení mimořádných dodávek.
The Hungarian Presidency put the question of emergency supply security on the agenda.
CzechJe nejvyšší čas, abychom na pořad jednání zařadili využívání zdrojů, těžbu a tak dále.
It is about time we put exploitation, extraction, etcetera on the agenda.
CzechProto bych byla velmi ráda, kdyby byla zařazena na pořad jednání a důkladně projednána.
I would therefore very much like to see this on the agenda and being clearly discussed.
CzechUž od května se snažím o to, aby se otázka unie Mercosur dostala na pořad jednání.
I have tried since May to get the Mercosur question on the agenda.
CzechDruhým je uvést na pořad jednání jasný evropský projekt pro jarní summit skupiny G20.
The second is to put a clear European project on the table for the G20 Summit in the spring.
CzechDěkuji vám za to, že jste zařadili na pořad jednání tuto velmi důležitou rozpravu.
Thank you for placing this very important debate on the agenda.
CzechNicméně, pane Barroso, summit toto téma ani nezařadil na pořad jednání.
Meanwhile, Mr Barroso, the summit did not even place it on its agenda.
CzechByla jsem to já, kdo navrhl, aby byl Aishin případ zařazen na pořad dnešního jednání.
It was I that proposed Aisha's case be placed on today's agenda.
CzechSbor komisařů umístil tuto otázku na pořad našeho jednání 26. května.
The College of Commissioners has placed this issue on the agenda of our meeting of 26 May.
CzechChtěl bych poděkovat všem kolegům poslancům, kteří toto téma opět zařadili na pořad jednání.
I would like to thank all the fellow Members who have put this matter back on the agenda.
CzechJe proto nejvyšší čas, abychom tuto záležitost zařadili na pořad jednání.
It is therefore high time that we put this matter on the agenda.
CzechProto očekávám, že bude tento bod vrácen na pořad jednání, ale nehlasuji proti zprávě.
I therefore expect that point to be put back on the agenda, but am not voting against the report.

Podobné překlady pro "pořad jednání" anglicky

pořad podstatné jméno
jednání podstatné jméno
obchodní jednání podstatné jméno
program jednání podstatné jméno
English
přípravná jednání podstatné jméno
aktivní jednání podstatné jméno
English
nepoctivé jednání podstatné jméno
English
mařit jednání sloveso