česko-anglicko překlad pro "pořízení"

CS

"pořízení" anglický překlad

volume_up
pořízený {příd. jm. m.}
CS

pořízení {střední rod}

volume_up
pořízení (také: koupě, kup, nákup)
volume_up
purchase {podstatné jméno}
Podpora vypalování disků DVD, sledování televizního vysílání a dálkového ovladače se může lišit v závislosti na výrobci nebo může vyžadovat pořízení dalších součástí.
DVD burning, TV features, and remote control support may vary by manufacturer and/or require additional purchases.
Neobáváte se toho, že pokud nebudete mít veřejné finance ve Španělsku pod kontrolou, nebudou k dispozici žádné prostředky na pořízení vašich "automobilů s elektrickým pohonem"?
Are you not afraid that, if you do not bring public finances in Spain under control, there will not be any money for the purchase of your 'electric cars'?

Příklady použití pro "pořízení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDíky tomu můžete procházet obrázky podle roku, měsíce nebo dne pořízení.
That way, you can browse your pictures by the year, month, or day they were taken.
CzechPokud je skóre nižší než 3, možná byste měli přemýšlet o pořízení nového počítače.
If your score is lower than 3, it might be time to consider a new PC.
CzechSkupinu prezentace můžete definovat podle složky, podle data pořízení nebo podle značky.
You can define a slide show group by folder, by date taken, or by tag.
CzechV navigačním podokně v části Datum pořízení proveďte libovolnou z následujících akcí:
In the Navigation pane, under Date Taken, do any of the following:
CzechVe výchozím nastavení jsou fotografie seskupovány podle data pořízení.
By default, the photos are grouped according to when they were taken.
Czech

~~~ Tisk snímku obrazovky počítače: Viz Pořízení snímku (kopie) obrazovky. ~~~

~~~ Print the computer screen. ~~~ See Take a screen capture (print your screen). ~~~

CzechKlepnutím nebo kliknutím na Časovač můžete pořízení obrázku nebo nahrávání videa odložit.
Tap or click Timer to delay taking a picture or recording video.
CzechDigitální fotoaparát označí obrázky datem a časem pořízení.
Your digital camera labels pictures with the date and time they were taken.
CzechChcete-li vytisknout obrazovku počítače, získáte informace v tématu Pořízení snímku (kopie) obrazovky.
To print the computer screen, see Take a screen capture (print your screen).
CzechSystém Windows usnadňuje pořízení snímku obrazovky, který pak můžete uložit, vytisknout nebo sdílet.
Windows makes it easy to take a picture of the screen so you can save, print or share it.
CzechDigitální fotoaparáty zaznamenávají datum a čas pořízení fotografie.
Digital cameras record the date and time pictures are taken.
CzechA zde je krásný kompozitní snímek galaxie Whirpool, pořízení Hubbleovým orbitálním teleskopem.
And then, here's a beautiful composite of the Whirlpool Galaxy, taken by the Hubble Space Telescope.
CzechKlepněte pravým tlačítkem myši na fotografii, kterou chcete změnit, a pak klepněte na příkaz Změnit dobu pořízení.
Right-click the picture that you want to change, and then click Change Time Taken.
CzechNebo pokud fotografie skenujete, bude zaznamenáno datum skenování, nikoliv datum pořízení.
Or, if you scan pictures, the date will reflect the date they were scanned, not the date that they were taken.
CzechFotografie a videa jsou seskupeny podle data pořízení.
The photos and videos are grouped by the date they were taken.
CzechTyto země by možná mohly být vedeny k pořízení protipěchotních min další generace, min humánnějších.
These countries could possibly be encouraged to acquire next-generation, more humane anti-personnel mines.
CzechVe vyhledávacím poli klikněte na položku Datum pořízení a potom klikněte na jedno z kritérií uvedených v poli.
In the search box, click Date taken, and then click one of the criteria that's listed in the box.
CzechKlikněte do vyhledávacího pole a pak na vyhledávací filtr (například Datum pořízení: v knihovně Obrázky).
Click in the search box, and then click a search filter (for example, Date taken: in the Pictures library).
CzechMísto lovení fotoaparátu v kapse stačí udělat gesto pro pořízení fotky a fotka je na světě.
Rather than getting your camera out of your pocket, you can just do the gesture of taking a photo and it takes a photo for you.
CzechPořízení snímku obrazovky (zachycení obrazovky)