česko-anglicko překlad pro "pořádat"

CS

"pořádat" anglický překlad

volume_up
pořadový {příd. jm. m.}
volume_up
pořady {m mn. č.}
CS

pořádat {sloveso}

volume_up
Říkají, že pořádat referenda není potřeba z následujících důvodů:
They say that there is no need to hold referendums:
Tiskové konference bude ECB pořádat v samotné vstupní budově v tiskovém sále přístupném z vestibulu.
The ECB will hold its press conferences in the entrance building itself.
NATO chce pořádat ve Štrasburku, Baden-Badenu a Kehlu oslavy své šedesátileté existence.
NATO wants to hold celebrations of its 60-year existence in Strasbourg, Baden-Baden and Kehl.
Komise bude během roku 2010 pořádat informační aktivity a výměny osvědčených postupů.
During 2010 the Commission will arrange information activities and the sharing of proven approaches.

Příklady použití pro "pořádat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVztahuje se právo pořádat protestní akce také na zaměstnance veřejného sektoru?
Does the right to take industrial action also apply to public sector employees?
CzechV květnu tohoto roku budeme pořádat druhý dialog o lidských právech s Komisí.
In May this year we will be holding the second human rights dialogue with the Commission.
CzechSoučasně jsme si pochopitelně kladli otázku, zda bude možné podobné semináře dál pořádat.
At the same time, of course, we have to ask whether seminars like this can continue.
CzechKromě toho budeme pořádat speciálně zaměřené, cílené informační kampaně.
We will, in addition, be organising special targeted and focused information campaigns.
CzechNATO chce pořádat ve Štrasburku, Baden-Badenu a Kehlu oslavy své šedesátileté existence.
NATO wants to hold celebrations of its 60-year existence in Strasbourg, Baden-Baden and Kehl.
CzechKomise bude během roku 2010 pořádat informační aktivity a výměny osvědčených postupů.
During 2010 the Commission will arrange information activities and the sharing of proven approaches.
CzechByla bych také ráda, kdyby se tato rozprava stala součástí diskusí, které budeme nyní pořádat.
I would also like this debate to be included in the discussions which we will now be holding.
CzechTiskové konference bude ECB pořádat v samotné vstupní budově v tiskovém sále přístupném z vestibulu.
The ECB will hold its press conferences in the entrance building itself.
CzechProto bych chtěl pořádat pana komisaře, aby to vzal na vědomí, neboť se domnívám, že je to důležité.
I therefore ask the Commissioner to take note of this, since I feel it is most important.
CzechNavíc vám mohu sdělit, že Komise bude dne 22. dubna 2010 pořádat workshop zúčastněných stran.
Moreover, I can inform you that the Commission will host a stakeholders' workshop on 22 April 2010.
CzechMyslím, že se již stává tradicí jednou ročně tuto rozpravu pořádat a rád se jí účastním.
I think that it is becoming a tradition once a year to hold this debate and I am very happy to participate.
CzechŘíkají, že pořádat referenda není potřeba z následujících důvodů:
They say that there is no need to hold referendums:
CzechNicméně proto, abychom i tohle nějak oslavili, jsme v JPL začali pořádat soutěž "miss řízená střela" [Miss Guided Missile].
But then also, just to celebrate that, we started an event at JPL for "Miss Guided Missile."
CzechSpojené království bude v budoucnu pořádat referendum pokaždé, když EU navrhne, aby jeho voličům byl odebrán vliv.
The UK will in future be holding a referendum each time the EU proposes to remove power from its electorate.
CzechMusíme pořádat informační kampaně, které se dostanou k mladým lidem a budou se tedy konat ve školách.
We must organise information and awareness campaigns that also reach out to young people and thus take place within schools.
CzechKdyž Rumunsko a Bulharsko přistoupilo v roce 2007 k Evropské unii, řekli jsme jim, že nemusí pořádat volby?
When Romania and Bulgaria joined the European Union in 2007, did we tell them that they did not need to hold elections?
CzechPříští týden bude švédské předsednictví pořádat ministerskou schůzku v Malmö právě na téma elektronické správy.
Next week, the Swedish Presidency is holding a ministerial meeting in Malmö on precisely the subject of e-governance.
CzechZatímco jejich vláda kolabuje, slyší rady o tom, že teď by nebylo vhodné pořádat všeobecné volby.
What they are being told, as their government is collapsing, is that it would be inappropriate for them to have a general election.
CzechTato možnost vám dovoluje pořádat síťové prezentace, při kterých se přednášející nachází v jiné místnosti nebo dokonce v jiné budově než projektor.
Для перегляду не потрібно знаходитись у кімнаті або будівлі, де розташовано проектор.
CzechChtělo by pořádat jeden každý týden - toto předsednictví je v tomto ohledu skutečně velmi ambiciózní a je to jeho hlavní priorita.
They would be happy to have one each week - they are really very ambitious, making it their first priority.