česko-anglicko překlad pro "početní"

CS

"početní" anglický překlad

volume_up
početní {příd. jm.}
CS

početní {přídavné jméno}

volume_up
početní
It is a question of arithmetic.
početní

Příklady použití pro "početní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPočet a početní složení meziparlamentních delegací (hlasování)
Number and numerical strength of the interparliamentary delegations (vote)
CzechPočetní složení meziparlamentních delegací (hlasování)
Numerical strength of interparliamentary delegations (vote)
CzechPočet a početní složení meziparlamentních delegací (lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů): viz zápis
Number and numerical strength of interparliamentary delegations (deadline for tabling amendments): see Minutes
CzechProsvítá tu jistá vrozená početní negramotnost.
CzechPočetní složení výborů (hlasování)
CzechMyšleno v biomase, hmyz má větší početní zastoupení než my, a nejsme na planetě lidí, ale planetě hmyzu.
That means that in terms of biomass, insects are more abundant than we are, and we're not on a planet of men, but we're on a planet of insects.
CzechNamísto toho by mělo být základní prioritou zvýšit početní stavy v našich policejních složkách, které byly v posledních letech snižovány.
Instead, the overriding priority must be to increase numbers in our police forces, which have been cut back in recent years.
CzechJedná se o otázku početní.
CzechK tomu, aby strana získala podporu, se mají používat nejen početní, ale také ideologická kritéria, což znamená, že strany, které jdou proti proudu, nebudou mít šanci.
In order to qualify, not only numerical but also ideological criteria are to be applied, and that means that parties which row against the tide will have no chance.
CzechNaštěstí však EU udělala dobrý pokrok, a nikde pravděpodobně nebyl větší než v tomto Parlamentu, kde jak po početní stránce, tak po stránce přístupu panuje opravdová rovnost.
Thankfully, however, the EU has made good progress and nowhere probably more than in this Parliament where, numerically and attitudinally, there is real equality.