česko-anglicko překlad pro "počet obětí"

CS

"počet obětí" anglický překlad

CS

počet obětí {mužský rod }

volume_up
počet obětí (také: počet mrtvých, počet zúčastněných)
volume_up
body count {podstatné jméno}
počet obětí (také: počet mrtvých)
volume_up
death toll {podstatné jméno}
Podle mnoha zdrojů je oficiální počet obětí přibližně osmdesát tisíc.
According to a number of sources, the official death toll is around eighty thousand.
Touto tragédií byly postiženy tři miliony lidí a počet obětí stále roste.
Up to three million people have been affected by the tragedy, and the death toll continues to mount.
Ale celkový počet obětí stále roste.
But the death toll is rising.

Příklady použití pro "počet obětí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechCelkový počet obětí tohoto zemětřesení pravděpodobně bude až 200 000 osob.
The total number of victims of the earthquake may be as high as 200 000 people.
CzechPodle mnoha zdrojů je oficiální počet obětí přibližně osmdesát tisíc.
According to a number of sources, the official death toll is around eighty thousand.
CzechV současnosti se odhaduje, že počet obětí na lidských životech dosahuje takřka 50 000.
The current estimate of fatalities has grown to almost 50 000 people.
CzechPočet obětí mezi hospitalizovanými případy každým dnem prudce stoupá.
The number of casualties among the hospitalised cases is increasing sharply day by day.
CzechPočet obětí této moderní formy otroctví se rok od roku zvyšuje.
The number of victims of this modern form of slavery rises from year to year.
CzechOd roku 2005 neklesl počet obětí smrtelných dopravních nehod tak, jak měl.
Since 2005, however, the number of victims of fatal road accidents has not fallen as it should.
CzechV mé zemi se počet obětí za posledních 15 let snížil čtyřnásobně.
In my own country, the reduction was fourfold over the last 15 years.
CzechTouto tragédií byly postiženy tři miliony lidí a počet obětí stále roste.
Up to three million people have been affected by the tragedy, and the death toll continues to mount.
Czech5 400 000 lidí - to je počet obětí konfliktu v Demokratické republice Kongo od roku 1998.
5 400 000 people - that is the number of victims of the conflict in the Democratic Republic of Congo since 1998.
CzechPanují obavy, že počet obětí by se mohl zvýšit.
It is feared that the number of victims could increase.
CzechV percentuálním vyjádření jde o stejný počet obětí, jako kdyby ve válce v Iráku přišly o život 4 miliony občanů Spojených států.
On a proportional basis, this equates to nearly 4 million US citizens dying in the Iraq war.
CzechV Evropě klesl počet obětí nehod o 40 %.
There has been a 40% reduction in casualties in Europe.
CzechJen tak bude možné snížit počet obětí teroru státu, kterému podléhají jeho občané.
Only in this way will it be possible to reduce the number of victims of the state terror to which the citizens of that country are being subjected.
CzechPočet obětí krize prudce stoupá.
The number of crisis victims is going through the roof.
CzechPočet obětí na životech se každou hodinou zvyšuje, zatímco slábne naděje na záchranu těch, kdo přežili pod troskami.
The death toll is growing by the hour, whilst the hope of rescuing the survivors from under the rubble is ebbing away.
CzechPřesto jsou ohroženy všechny děti, protože počet obětí sexuálního vykořisťování dětí a dětské pornografie narůstá.
Yet all our children are in danger, as the victims of the sexual exploitation of children and child pornography multiply.
CzechJde o největší pohromu, jaká kdy tuto zemi postihla, a dosud není znám celkový počet obětí a rozsah škod.
This is the greatest disaster the country has ever experienced, and the full extent of the loss of human life and damage is not yet known.
CzechKaždoročně vzrůstá počet obětí obchodování s lidmi, včetně dětí, a důvody jsou různé: peníze, potěšení, transplantace orgánů.
Trafficking in people, including children, for money, for pleasure, for organs, is increasing with each year that passes.
CzechPřesto je pravda, že uvedený počet 2 000 každoročních obětí, z nichž většina jsou starší nebo již nemocné osoby, nikoho nezajímá.
Yet it is true that those 2 000 annual victims, most of whom were elderly or already ill, are of no interest to anyone.
CzechZvyšuje se i počet násilných činů, oběti stále častěji mlčí, protože nevěří, že jim stát dokáže pomoci.
The number of acts of violence is rising, and victims are increasingly often deciding to remain silent, as they have no faith in help from the State.

Podobné překlady pro "počet obětí" anglicky

počet podstatné jméno
počet sloveso
English
počet mrtvých podstatné jméno
počet přítomných podstatné jméno
English
počet návštěvníků podstatné jméno
English
počet bodů podstatné jméno
English
počet řádků podstatné jméno
English