česko-anglicko překlad pro "počest"

CS

"počest" anglický překlad

EN
CS

počest {ženský rod}

volume_up
počest (také: hold, pocta, poklona, tribut)
volume_up
tribute {podstatné jméno}
Všechny ty svíčky, ty tisíce svíček, tam lidé přinesli na jeho počest.
All these candles, so many thousands of candles people had lit in tribute to this.
Pokud by záleželo na mně, nazval bych tento balíček po panu Ayralovi na počest jeho práci, protože byl skvělým evropským úředníkem, přesně takovým, jaké potřebujeme.
If I had a choice I would call this the Ayral package in tribute to his work, because he was a fantastic European civil servant, of the type we need.

Příklady použití pro "počest" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVšechny ty svíčky, ty tisíce svíček, tam lidé přinesli na jeho počest.
All these candles, so many thousands of candles people had lit in tribute to this.
Czech. - Pane předsedající, na počest našeho zpravodaje budu mluvit anglicky.
on behalf of the PSE Group. - Mr President, I will speak in English in honour of our rapporteur.
CzechByl tam odhalen památník na počest vojáků vražedné haličské divize SS.
A monument commemorating the soldiers of the murderous Waffen SS Galizien Division was unveiled there.
CzechJak víte, hlavním chodem večeře na Burnsovu počest je haggis.
As many of you know, a central part of a Burns supper is a haggis.
CzechA záhadná schránka, na počest mého dědečka, zůstává uzavřena.
And the mystery box, in honor of my grandfather, stays closed.
CzechV Římě se koná summit na počest desátého výročí podpisu Smlouvy o EHS a Smlouvy o Euratomu.
A summit is held in Rome, Italy, to celebrate the tenth anniversary of the signature of the EEC and Euratom Treaties.
CzechProto na její počest postavil chrám, oproti jeho chrámu.
So, he built a temple in her honor, facing his.
CzechDámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal, abyste povstali nebo zůstali stát, neboť zazní evropská hymna na počest Saliha Osmana.
Ladies and gentlemen, may I ask you to stand, or remain standing, for the European anthem in honour of Salih Osman.
CzechMinulý týden jsme se zúčastnili slavnostního obědu pořádaného ministerským předsedou Turecka na počest ministerského předsedy Španělska.
This past week, we attended a luncheon hosted by the Prime Minister of Turkey in honour of the Prime Minister of Spain.
CzechPři příležitosti oslavy pořádané 20. září 2012 na počest dokončení základní hrubé stavby byla na internetových stránkách ECB zveřejněna tisková zpráva.
A press release was published on the ECB’s website on the occasion of the topping out ceremony that took place on 20 September 2012.
CzechPokud by záleželo na mně, nazval bych tento balíček po panu Ayralovi na počest jeho práci, protože byl skvělým evropským úředníkem, přesně takovým, jaké potřebujeme.
If I had a choice I would call this the Ayral package in tribute to his work, because he was a fantastic European civil servant, of the type we need.
CzechTakže až dnes pozvednu sklenku k přípitku, bude to na počest těch odvážných, nepoddajných členských států, jako je Nizozemí, které se nepodvolily těmto požadavkům Parlamentu.
So, when I raise a glass today, then it will be to those courageous, stubborn Member States, like the Netherlands, that have refused to agree to this Parliament's demands.