česko-anglicko překlad pro "plocha"

CS

"plocha" anglický překlad

CS plocha
volume_up
{ženský rod}

1. generál

plocha (také: areál, kraj, oblast, okrsek)
volume_up
area {podstatné jméno}
Někteří říkají, že normální mužské plíce jsou velké jako plocha vnitřku basketbalového míče.
Some say that a normal male's lung has an area of the inside of a basketball [court].
Protože plocha plic je něco velmi neurčitého.
Because, in fact, the area of the lung is something very ill-defined.
Každý rok se v Amazonském pralese vykácí plocha o velikosti Belgie kvůli odvětví vývozu hovězího.
Each year, an area in the Amazon the size of Belgium is cleared for the lucrative beef export industry.
volume_up
site {podstatné jméno}
Pokud nelze video přehrát, zkuste spustit web pomocí aplikace Internet Explorer pro klasickou pracovní plochu.
If video won't play, try opening the site using Internet Explorer for the desktop.
Celý areál zaujímá plochu o přibližně 120 000 m².
The site has a total surface area of some 120,000 sqm.
volume_up
place {podstatné jméno}
Některé miniaplikace lze nechat na postranním panelu a některé umístit na plochu.
You can keep some gadgets attached to Sidebar and place some on the desktop.
Miniaplikace lze uvolnit z postranního panelu a umístit kamkoli na plochu.
You can detach gadgets from Sidebar and place them anywhere on the desktop.
Miniaplikace lze od postranního panelu odpojit a umístit je kamkoli na plochu.
You can detach gadgets from Sidebar and place them anywhere on the desktop.
plocha (také: lán, traktát, úsek, ústrojí)
volume_up
tract {podstatné jméno}
plocha (také: hoblík)
volume_up
plane {podstatné jméno}
Křivka je křivka a plocha je plocha, ty dvě se normálně nepotkávají.
A curve's a curve, a plane's a plane, and the two won't mix.
Konkrétně, že může vymyslet například křivku, která naplní plochu.
In particular, it could invent things like a curve which fills the plane.
plocha (také: povrch)

2. IT

plocha
volume_up
desktop {podstatné jméno}
Plocha (C:Documents and Settingsuživatelské jménoPlocha)
Desktop (C:Documents and Settingsuser nameDesktop)
Zde uvádíme tipy k rychlejší práci s aplikací Vzdálená plocha:
Here's some info that'll help you get around faster in the Remote Desktop app:
Ve skupinovém rámečku Vzdálená plocha vyberte jednu z možností pro povolení připojení.
Under Remote Desktop, select one of the options to allow connections.

Příklady použití pro "plocha" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechDuplikovat - plocha se zobrazí na obrazovce počítače i na projekčním plátně.
Дублювання (робочий стіл відображається на екрані комп’ютера та на проекторі).
CzechA to proto, že ta stopa, jak můžete vidět, je pouze plocha sloupu, kde se dotýká země.
That, because the footprint, as you can see, is just the pole touching the ground.
CzechTakže pokud pokládáte otázky jako: Jaká je plocha povrchu karfiolu?
So then if you try to ask questions: "What's the surface of a cauliflower?"
CzechExperimentoval jsem s tímto -- nevím jestli to vidíte, ale tady je obráběná plocha.
I was experimenting with these -- I don't know if you can see it -- but there's a work surface there.
CzechSlouží jako plocha pro práci, podobně jako deska pracovního stolu.
Like the top of an actual desk, it serves as a surface for your work.
CzechZde vzniká stále větší plocha nenahraditelné ztráty hodnoty půdy.
Ever greater areas are experiencing irreparable soil degradation here.
CzechHrací plocha je rozdělena střední částí, označovanou jako přepážka (bar).
The board is divided by a center partition called the bar.
CzechRopná skvrna nyní pokrývá více než 43 000 čtverečních kilometrů, což je plocha větší než Nizozemsko.
The oil slick now covers over 43 000 square kilometres, which is bigger than the Netherlands.
Czech(Je-li plocha pod textem Hodnota prázdná, klikněte na ni.
(If the section under Value appears blank, click in that spot.
CzechUž před více než třemi lety překročila celková plocha, kterou instituce užívají, rozlohu 2 miliony m2.
Just over three years ago the institutions were using total space in excess of 2 million square metres.
CzechNěkteří lidé si stále myslí, že země je plochá, ale dokonce ani ve Spojených státech už to neberou vážně.
Some people still think that the world is flat, but even in the United States that is not taken seriously any more.
CzechMísto videa se zobrazuje pouze černá plocha beze zvuku.
CzechMůžeme sebrat odvahu na základě skutečnosti, že než lidé uznali, že Země je kulatá a ne plochá, uplynulo 3 000 let.
Let us take heart from the fact that it took 3 000 years for it to be accepted that the Earth is a globe and not flat.
CzechDalší informace o funkci Vzdálená plocha naleznete v tématu Připojení k jinému počítači prostřednictvím programu Připojení ke vzdálené ploše
Підключення до іншого комп’ютера за допомогою функції підключення до віддаленого робочого стола.
CzechPlocha budov, které využívaly orgány v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku, překročila v roce 2005 hranici 2 milionů m2.
In 2005, the total floor space of the buildings used by institutions in Brussels, Luxembourg and Strasburg exceeded 2 million m2.
CzechVětšina lidí je vysoká přibližně 60 palců či více, a existuje "zákon druhé a třetí mocniny" (při zvětšení/zmenšení se plocha mění s druhou mocninou, objem s třetí).
Most people are about 60 inches high or more, and there's these cube laws.
CzechZ detailnějšího pohledu vyplývá, že plochá výnosová křivka a struktura sazeb pro bankovní vklady způsobily řadu substitučních efektů.
As a more detailed examination shows, the flat yield curve and the structure of bank deposit rates have led to a number of substitution effects.
Czechplochá jako prkno
CzechMusíme dávat pozor, abychom se nedostali na šikmou plochu nebo aby to nevypadalo jako šikmá plocha, po které lze sklouznout k diktátorství spíše než k různorodosti názorů.
We have to be careful that this is not a slippery slope, or perceived to be a slippery slope, to dictatorship, rather than a diversity of views.