česko-anglicko překlad pro "padnout"

CS

"padnout" anglický překlad

CS padnout
volume_up
{sloveso}

1. generál

padnout (také: napadat, napadnout, padat, poklesnout)
Nehodláme padnout do pasti, kterou Komise a Rada nastražily.
We are determined not to fall into the trap set by the Commission and the Council.
Tento problém nezmizí, a pokud promarníme šanci, vláda může padnout.
This issue will not go away and, if the lights go out, governments can fall.
Náš průmysl nesmí a nemůže padnout za oběť silné evropské měně.
Our industry cannot and must not fall victim to a strong European currency.
(PT) Paní předsedající, již zde bylo zmíněno, že by právě nyní bohužel mohla v portugalském parlamentu padnout vláda.
(PT) Madam President, it has already been said that, regrettably, at this moment in the Portuguese Parliament, the government could be collapsing.
Pokud bychom převzali riziko, že necháme banku padnout, jak se stalo v USA v případě Lehman Brothers, celý systém by se zhroutil.
If we had taken the responsibility of allowing a bank to fail, as occurred in the US with Lehman Brothers, the whole of the system would have collapsed.
padnout (také: propást)
padnout
Mnozí z nás nevěřili, že by za našeho života mohla padnout Berlínská zeď.
Many of us did not believe we would see the Berlin Wall come down in our lifetime.
Jak to perfektně vystihl pan Mitchell, tato zeď chudoby - a, mohu li dodat, vyloučení - musí padnout.
As Mr Mitchell brilliantly put it, this wall of poverty - and, may I add, deprivation - must come down.

2. "oblečení"

To je známý pojem "musí to padnout/pasovat".
This is the famous 'must fit/must match' concept.

Příklady použití pro "padnout" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechAby se tak skutečně stalo, musí režim Roberta Mugabeho, bestiálního vraha, padnout.
But it is going to take an ending of the regime of Robert Mugabe, a murdering thug, for this to become a reality.
CzechVojáci opouštěli své těžké vybavení, nechávali ho padnout do ruských rukou a v panice prchali k Tbilisi.
The soldiers abandoned their heavy weaponry, leaving it in the hands of the Russian troops, and fled in a chaotic frenzy to Tbilisi.
CzechNechme padnout spekulanty, kteří by rádi viděli euro na kolenou; to by mělo být úkolem zítřejší Evropské rady.
Let us together shoot down the speculators who would like to see the euro on its knees; that is what the European Council should do tomorrow.
CzechNenechme tedy Řecko padnout.
Czech(PT) Paní předsedající, již zde bylo zmíněno, že by právě nyní bohužel mohla v portugalském parlamentu padnout vláda.
(PT) Madam President, it has already been said that, regrettably, at this moment in the Portuguese Parliament, the government could be collapsing.
CzechNaše základní hodnoty - a především komplexní ochrana lidských práv - nemohou padnout za oběť této takzvané vojny proti terorismu.
Our fundamental values - and above all the comprehensive protection of human rights - cannot be put up for grabs in this so-called war on terror.
CzechPokud bychom převzali riziko, že necháme banku padnout, jak se stalo v USA v případě Lehman Brothers, celý systém by se zhroutil.
If we had taken the responsibility of allowing a bank to fail, as occurred in the US with Lehman Brothers, the whole of the system would have collapsed.
CzechDůvod, proč jsem se cítil hůř, je, že se všemi těmi možnostmi nadosah se moje očekávání toho, jak dobře mají padnout džíny, zvýšilo. ~~~ Míval jsem malá očekávání.
(Laughter) The reason I felt worse is that, with all of these options available, my expectations about how good a pair of jeans should be went up.
CzechTakže je zřejmé - a Günter Verheugen to zmínil - že Spojené státy nemohou nechat svůj automobilový průmysl jednoduše padnout, protože by to pro nás nebylo prospěšné.
So it is obvious - and Günter Verheugen mentioned this - that the US cannot allow its automotive industry to simply die, because it would not be beneficial for us.
CzechOchrana práv žen, které se staly nebo se mohly stát oběťmi násilí a vražd, a prevence takových jednání nemohou padnout za oběť několika právním problémům.
The protection of the rights of the women who have been or could be victims of violence and murders and the prevention of such acts cannot be subordinated to a few legal issues.
CzechA pokud nechceme "uspět a pak padnout," musíme se stále řídit těmito osmi principy. ~~~ Protože to není jen cesta, jak úspěchu dosáhnout, Ale i jak jej zachovat.
And if we want to avoid "success-to-failure-syndrome," we just keep following these eight principles, because that is not only how we achieve success, it's how we sustain it.