česko-anglicko překlad pro "přikázat"

CS

"přikázat" anglický překlad

CS přikázat
volume_up
{sloveso}

Příklady použití pro "přikázat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechTakže nemůžeme naléhat a přikázat jim, že musí použít tyto finanční prostředky například na vzdělání.
So I cannot impose and tell them they have to spend on, say, education.
CzechBlog může prohlížeči Google Chrome přikázat, aby tento další příspěvek předběžně načetl.
The blog can tell Google Chrome to pre-load the “next post,” so the page shows instantly when you click it.
CzechPoté můžete systému Windows přikázat ukládání všech starších bitových kopií systému nebo vždy pouze nejnovější bitové kopie systému.
You can then choose to have Windows save older system image backups or just the most recent system image backup.
CzechMůžeme jim to navrhnout, ale ne přikázat.