česko-anglicko překlad pro "přenos"

CS

"přenos" anglický překlad

CS přenos
volume_up
{mužský rod }

přenos (také: převod)
volume_up
transfer {podstatné jméno}
Hromadný přenos údajů nepochybně překračuje přijatelné meze.
However, the transfer of aggregate data is certainly going overboard.
Přenos údajů musí být odůvodněný a musí proběhnout transparentně.
The data transfer must be justified and take place in a transparent manner.
Obchod se službami zároveň znamená přenos vědomostí mezi zeměmi a občany.
Trade in services also means a knowledge transfer between countries and citizens.
přenos (také: štafeta)
volume_up
relay {podstatné jméno}
přenos (také: vysílání)
volume_up
transmittal {podstatné jméno}

Příklady použití pro "přenos" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechDalší informace naleznete v části Přenos souborů a nastavení: nejčastější dotazy.
For more information, see Transferring files and settings: frequently asked questions.
Czech(smích) Je to roztomilý, ale také velmi mocný nástroj pro přenos informací, že?
(Laughter) So it's cute, but it's also like a subtle channel of conveying information, right?
CzechPokud infračervené připojení počítače nefunguje, je pravděpodobně infračervený přenos zakázán.
If your computer's infrared capability is not working, infrared might be disabled.
CzechČervené krvinky, které jsou zodpovědné za přenos kyslíku v krvi.
Red blood cells that are responsible for the transport of oxygen in the blood.
CzechPrvní přímý přenos tiskové konference ECB po internetu z Frankfurtu nad Mohanem v březnu 2005
First live webcast of the ECB press conference in Frankfurt in March 2005
CzechTakže co se týče energie, přenos dat je zadarmo -- vysoce energeticky účinné.
And if you do the energy budget, the data transmission comes for free -- highly energy efficient.
CzechNa internetu probíhá také přímý přenos a určitě je tam i tlumočení.
We have web streaming and I am sure the interpretation will be there.
CzechUsiluji o přenos pravomocí z nevolené Komise na tento přímo volený Parlament.
I fight for transferring competences from the non-elected Commission to this directly-elected Parliament.
CzechSnažíme se o to, abychom spotřebitelům v členských státech usnadnili přenos bankovních účtů.
What we are trying to do is allow consumers to switch bank accounts easily within Member States.
CzechDalší protokoly existují pro zvláštní úlohy, například přenos datových proudů videa nebo posílání e-mailů.
Other protocols exist for special tasks, such as streaming video or sending e‑mail.
CzechElektrický odpor neboli Ohmův odpor, který je důležitý pro přenos elektrické energie.
Electrical resistance, or Ohm's resistance, which is important in the transmission of electrical energy.
Czech

~~~ Přenos souborů a nastavení: nejčastější dotazy ~~~

~~~ Transferring files and settings: frequently asked questions ~~~

~~~

~~~

CzechZa čtvrté by tento přenos měl proběhnout najednou ve všech členských státech.
Lastly, that this migration should be carried out in a single, one-shot phase, processed by all Member States.
CzechDruhý nejčastější zdroj přenosu v Evropě je intravenální přenos, zejména mezi uživateli drog.
In Europe the second main channel of transmission is intravenous, especially among those using drugs.
CzechPokud provádíte přenos z 64bitové verze systému Windows XP, bude nutné soubory přesunout ručně.
If you're transferring from a 64-bit version of Windows XP, you'll need to move your files manually.
CzechTo vše jsou potenciální zdroje pro vysokorychlostní přenos dat.
These are potential sources for high-speed data transmission.
CzechZa prvé, podle nařízení o elektronickém lodním deníku je vyžadován denní přenos údajů o úlovku.
Firstly, the daily transmission of catch data is required under the Regulation on electronic logbooks.
CzechJe zakázán přenos virů, červů, závad, trojských koňů, malwaru a jiných dat destruktivní povahy.
Don't transmit viruses, worms, defects, Trojan horses, malware, or any other items of a destructive nature.
CzechMusí být neodkladně povolen přenos NTDTV, jediné necenzurované televizní stanici v Číně.
NTDTV, the only uncensored television station in China, must be allowed to resume its transmissions without delay.
CzechProto je tedy cílem zlepšit sběr údajů a jejich přenos.
Thus the aim is to improve data collection and transmission.