česko-anglicko překlad pro "předvolební"

CS

"předvolební" anglický překlad

volume_up
předvolební {příd. jm. m.}
CS

předvolební {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
předvolební
Tato akce je nemorální, perverzní a bizarní, protože v podstatě představuje předvolební kampaň.
This action is immoral, perverted and bizarre, because it essentially constitutes a pre-election campaign.
Dlouhodobí pozorovatelé EU by se měli co nejdříve vrátit, aby mohli sledovat předvolební situaci.
Long-term EU observers should return as soon as possible to monitor the pre-election situation.
This is a bloody pre-election campaign.
předvolební
Tato akce je nemorální, perverzní a bizarní, protože v podstatě představuje předvolební kampaň.
This action is immoral, perverted and bizarre, because it essentially constitutes a pre-election campaign.
Dlouhodobí pozorovatelé EU by se měli co nejdříve vrátit, aby mohli sledovat předvolební situaci.
Long-term EU observers should return as soon as possible to monitor the pre-election situation.
This is a bloody pre-election campaign.

Příklady použití pro "předvolební" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBrzy odcházím, i vy brzy odcházíte, abyste se účastnili předvolební kampaně.
I am leaving early and you are also leaving early because you are going to campaign.
CzechOdpovědí jsou krátkodobé předvolební propočty a doktrinářská ekonomika.
The short answer is short-term electoral calculations and doctrinaire economics.
CzechTakový dojem jste alespoň budil během předvolební kampaně ve Švédsku.
That, at least, is the impression you gave in the election campaign in Sweden.
CzechVyjdeme-li z předvolební kampaně, pochopíme, co to všechno znamená.
Coming out of an election campaign, we know what this is all about.
CzechNa předvolební kampani se nás voliči ptají přímo: Kde je Evropa?
On the campaign trail, the voters ask us outright. Where is Europe?
CzechDlouhodobí pozorovatelé EU by se měli co nejdříve vrátit, aby mohli sledovat předvolební situaci.
Long-term EU observers should return as soon as possible to monitor the pre-election situation.
CzechChápu, že v současnosti, v době předvolební kampaně, je řada mých kolegů poslanců nervózní.
I understand that, at present, in the election campaign, many of my fellow Members are becoming nervous.
CzechTato akce je nemorální, perverzní a bizarní, protože v podstatě představuje předvolební kampaň.
This action is immoral, perverted and bizarre, because it essentially constitutes a pre-election campaign.
CzechCelková výše trestu dosáhla 61 let a jejich případ byl využit nacionalisty k předvolební propagandě.
They were sentenced to a total of 61 years and their case was used by nationalists as election propaganda.
CzechPodívejme se na aktuální předvolební debatu v Portugalsku.
Let us look at the electoral debate today in Portugal.
CzechMám pocit, že je to spíše jen další předvolební akrobacie ze strany levice než pokus dobrat se spravedlnosti.
I have the feeling this is yet another electoral stunt by the Left, rather than an attempt to see justice.
CzechJá se obávám, že pan prezident Obama není schopen naplnit všechny své předvolební sliby, a to je špatně.
I am afraid that President Obama is not able to fulfil all of his pre-election promises and that is regrettable.
CzechSpíše my ji musíme vést v rámci předvolební kampaně.
Rather, we must conduct it in the election campaign.
CzechPřece jenom vážně, já se domnívám, že už opravdu trochu podléháme předvolební rétorice.
President-in-Office of the Council. - (CS) To be serious, I suppose we are already succumbing to a touch of pre-election rhetoric.
CzechMusí jít o proces, nikoliv o předvolební agitaci.
This must be a process, and not electioneering.
CzechBěhem maďarské předvolební kampaně jsme vyhráli volby do značné míry díky nekontrolovanému internetu a Facebooku.
During the Hungarian electoral campaign, we largely won the elections through an uncontrolled Internet and Facebook.
CzechJe to krvavá předvolební kampaň.
CzechTaké proto doufám, že toto je vzkaz, který budou mít na paměti mí kolegové poslanci v nadcházející předvolební kampani.
I also hope, therefore, that this is a message that my fellow Members of this Parliament will take out with them in the forthcoming election campaign.
CzechZdiskreditovaní politici z opozičních stran se k vítězné straně přidali v naději, že jim to přinese v příští předvolební kampani ovoce.
Discredited politicians from the opposition parties jumped on this bandwagon, hoping to reap dividends in the coming election campaign.
CzechBohužel právě to se stalo a já se obávám, že k tomu došlo kvůli předvolební kampani, a nikoli v zájmu evropských pracujících.
Unfortunately, that is what happened, and I fear this was done with the pre-election campaign in mind, and not with the interests of European workers.