česko-anglicko překlad pro "předsudek"

CS

"předsudek" anglický překlad

CS

předsudek {mužský rod }

volume_up
předsudek (také: podjatost, předpojatost, zaujatost, zaujetí)
volume_up
prejudice {podstatné jméno}
To je skandální předsudek zaměřený opět na marginalizaci romské komunity.
This is a scandalous prejudice aimed once again at marginalising the Roma community.
Jde o ideologický předsudek, se kterým bych rád skoncoval.
This is one ideological prejudice that I would like to get rid of.
A říci jen tak, že geneticky upravené plodiny jsou špatné, znamená ideologický předsudek.
To say that GMOs are a bad thing, just like that, is an ideological prejudice.
předsudek
volume_up
preconception {podstatné jméno}
předsudek
volume_up
prepossession {podstatné jméno}

Příklady použití pro "předsudek" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA říci jen tak, že geneticky upravené plodiny jsou špatné, znamená ideologický předsudek.
To say that GMOs are a bad thing, just like that, is an ideological prejudice.
CzechTo je skandální předsudek zaměřený opět na marginalizaci romské komunity.
This is a scandalous prejudice aimed once again at marginalising the Roma community.
CzechJde o ideologický předsudek, se kterým bych rád skoncoval.
This is one ideological prejudice that I would like to get rid of.
CzechTo může být interpretováno jako náznak, že určití lidé v Evropě mají předsudek vůči víře per se.
This may be interpreted as an indication that certain people in Europe are prejudiced against faith per se.
Czech. ~~~ A je tu další kognitivní předsudek.
If they equal your feelings, you don't even know you have a model.
CzechNazvu ho předsudek potvrzování, kdy máme tendenci přijmout informace, které potvrzují naše názory, a odmítat informace, které názorům protiřečí.
And there's another cognitive bias I'll call confirmation bias, where we tend to accept data that confirms our beliefs and reject data that contradicts our beliefs.