česko-anglicko překlad pro "představivost"

CS

"představivost" anglický překlad

CS

představivost {ženský rod}

volume_up
představivost (také: fantazie, imaginace, obrazotvornost, představa)
volume_up
imagination {podstatné jméno}
Představivost přírody je oproti té naší lidské chudé představivosti tak neomezená.
Nature's imagination is so boundless compared to our own meager human imagination.
Pokud má lisabonský summit skončit úspěšně, potřebujeme politickou představivost.
If the Lisbon summit is to end in success, we need political imagination.
Ale vrací nás to zpátky k tématu o tom, jak vaše představivost vytváří realitu.
But this goes back to that theme about your imagination creating a reality.
představivost
volume_up
mind's eye {podstatné jméno}

Příklady použití pro "představivost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPráce umělce Chucka Andersona zkoumá místa, kam může zajít pouze představivost.
The work of artist Chuck Anderson explores places only the imagination can go.
CzechPředstavivost přírody je oproti té naší lidské chudé představivosti tak neomezená.
Nature's imagination is so boundless compared to our own meager human imagination.
CzechAle vrací nás to zpátky k tématu o tom, jak vaše představivost vytváří realitu.
But this goes back to that theme about your imagination creating a reality.
CzechPokud má lisabonský summit skončit úspěšně, potřebujeme politickou představivost.
If the Lisbon summit is to end in success, we need political imagination.
CzechTakže všechny nástroje tu jsou a jediná věc, která nás nyní omezuje, je naše představivost.
So all the tools are out there, and the only thing that limits us is our imagination.
CzechPři probíhajících jednáních s Irskem od nich potřebujeme představivost a nápady.
What we need from the Quartet now is imagination and vision in its ongoing negotiations with Ireland.
CzechVeškerá představivost, vše co si myslíme, cítíme, vnímáme, přez něj prochází.
All of imagination -- everything that we think, we feel, we sense -- comes through the human brain.
CzechVšude jsem měla pocit, že moje představivost je jediné zavazadlo, které si můžu vzít s sebou.
Everywhere I went, I felt like my imagination was the only suitcase I could take with me.
CzechJe to Evropa, která uvažuje, která je o něčem přesvědčena, která má odpovědi a představivost.
It is a Europe that thinks, that has convictions, that has answers and that has imagination.
CzechEinstein prohlásil, že představivost je důležitější než znalosti.
Einstein said that imagination is more important than knowledge.
CzechTo mne přivádí k poslednímu bodu, kterým je představivost.
That brings me to my last point, which is the question of imagination.
CzechKdyž se nám politika identity snaží dát nálepku, je v nebezpečí naše svobodná představivost.
When identity politics tries to put labels on us, it is our freedom of imagination that is in danger.
CzechLásku, soucit, představivost a tolik kreativity.
I've learned so much from them: love, compassion, imagination and such creativity.
CzechAbychom společně stvořili tuto vizi, potřebujeme představivost, moudrost a především odvahu.
In order to create this vision together, we need imagination, knowledge, wisdom and, above all, courage.
CzechPředstavivost je síla, která se může projevit ve skutečnosti.
Imagination is a force that can actually manifest a reality.
CzechJsem přesvědčen, že by v této oblasti bylo lepší rozvíjet spíše naši představivost než paměť.
I believe that in this field, as well, it would be better to develop our imagination more than our memory.
CzechA to je opravdu vše, o čem je objevování a představivost.
And that’s really what discovery and imagination is all about.
CzechVedoucím představitelům ostatních zemí chybí představivost.
The leaders of the other countries lacked imagination.
CzechMusíte uznat, že představivost Johna Locka je obdivuhodná.
And one must admire the imagination of John Locke.
CzechJsme u kouzelného soutoku, kde soukromé bohatství a představivost vedou poptávku po přístupu do vesmíru.
We're at a magical confluence where private wealth and imagination are driving the demand for access to space.