CS

představitel {mužský rod }

volume_up
představitel (také: reprezentant, zplnomocněnec, zástupce)
volume_up
representative {podstatné jméno}
Vysoký představitel bude zajišťovat koordinaci našich vnějších vztahů.
The High Representative will assure coordination in our external relations.
vysoký představitel SZBP. - Paní předsedající, budu velmi stručný.
High Representative for CFSP. - Madam President, I shall be very brief.
Doufám, že vysoký představitel je ochoten vyvinout úsilí v tomto směru.
I hope that the High Representative is willing to make efforts to achieve this.
představitel (také: úřednice, úředník)
volume_up
official {podstatné jméno}
Jeden čínský představitel nedávno řekl, že je velmi těžké odolávat tlaku na otevření trhu s tygry.
A Chinese official said recently that it is very hard to resist pressures to open the tiger trade.
představitel (také: podvodník)
volume_up
impersonator {podstatné jméno}

Příklady použití pro "představitel" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDoufám, že vysoký představitel je ochoten vyvinout úsilí v tomto směru.
I hope that the High Representative is willing to make efforts to achieve this.
CzechDalší novou funkcí je vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
It creates a High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.
CzechTuto politiku prosazuje zvláštní představitel OSN pro Afghánistán, pan Kai Eide.
This is the policy being promoted by the UN Special Representative for Afghanistan, Kai Eide.
CzechHlavní úlohu bude hrát zvláštní představitel EU pro lidská práva na vysoké úrovni.
A major role should be played by the high-level EU Special Representative for Human Rights.
CzechJako vrchní představitel policie by si měl zabalit své věci a odejít.
As the head of a police authority, this minister should pack his bags and go.
CzechVysoký představitel bude zajišťovat koordinaci našich vnějších vztahů.
The High Representative will assure coordination in our external relations.
CzechAni sám vysoký představitel pan Lajčák zatím situaci nehodnotil tak bezútěšné.
Even the High Representative, Mr Lajčák himself, had not given such a bleak assessment so far.
CzechNesouhlasíme s tím, co uvedl představitel Komise, že bezpečné techniky neexistují.
We do not accept what the Commission representative has said about there being no safe techniques.
CzechKromě toho vysoký představitel je z úřední moci samozřejmě i místopředsedou Komise.
Furthermore, of course, the High Representative is an ex officio Vice-President of the Commission.
Czechvysoký představitel SZBP. - Paní předsedající, budu velmi stručný.
High Representative for CFSP. - Madam President, I shall be very brief.
CzechStojíme pevně za názory, které vyjádřil vysoký představitel.
We stand four-square behind the views expressed by the High Representative.
CzechVysoký představitel dnes opět hovořil o popravách a mučení.
The High Representative spoke once more today of executions and torture.
CzechPředseda Rady, vysoký představitel nebo předseda Komise?
The Council President, the High Representative or the Commission President?
CzechVysoký představitel/místopředseda Komise tedy obvykle je, jak říkáme, člověk na dvou židlích.
So the High Representative/Vice-President of the Commission is, as we say, usually double-hatted.
CzechZa návrh koncepce služby nese zodpovědnost vysoký představitel, ne byrokracie Rady.
The High Representative is responsible for proposing a concept for the service, not the Council bureaucracy.
CzechVysoký představitel je též místopředsedou Komise a předsedá Radě pro vnější vztahy.
He or she also holds the post of Vice-President of the Commission, and chairs the External Relations Council.
CzechJak řekl zvláštní představitel OSN pro tuto zemi, Haiti se stalo republikou nevládních organizací.
As the UN Special Representative for this country stated, Haiti has become a republic of NGOs.
CzechPokud se dobře pamatuji, účastnil se ho jediný představitel arabského státu, ministerský předseda Abu Mazen.
As far as I remember, there was just one Arab head of state, Prime Minister Abu Mazen.
CzechNakonec se zmíním o diplomatické službě, kterou také zmiňoval vysoký představitel, pan Solana.
Finally, a remark on the diplomatic service - the High Representative, Mr Solana, also mentioned it.
CzechVedoucí představitel členského státu nedávno navštívil Havanu.
A Head of State of a Member State even recently visited Havana.