česko-anglicko překlad pro "předpovídání"

CS

"předpovídání" anglický překlad

CS

předpovídání {střední rod}

volume_up
předpovídání (také: prognostika, předpověď)
volume_up
forecasting {podstatné jméno}
Telefony a televize, GPS, předpovídání počasí nebo dokonce lékařská péče na dálku zásadním způsobem změnily způsob našeho života.
Telephony and television, GPS, but also weather forecasting or even long-distance medical care have dramatically changed our way of life.

Příklady použití pro "předpovídání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(Smích) Ale předpovídání, jak pracuje příroda, je velice hazardní hra.
(Laughter) But predicting how nature works is a very risky game.
CzechNamísto předpovídání, dítě stále sleduje, kde míč právě je.
Instead of anticipating, the child always follows where the ball has been.
CzechA stal jsem se velmi dobrý v předpovídání toho, kolik pytlů na těla bude třeba pro lidi, kteří do těch táborů přišli zemřít.
And I got really good at predicting how many body bags you would need for the people who were going to die in these camps.
CzechJde o předpovídání budoucnosti.
CzechTelefony a televize, GPS, předpovídání počasí nebo dokonce lékařská péče na dálku zásadním způsobem změnily způsob našeho života.
Telephony and television, GPS, but also weather forecasting or even long-distance medical care have dramatically changed our way of life.
CzechToto je zdravé dítě, vidíte, že dítě je schopné dělat tipy dynamické informace k předpovídání, kam se míč bude pohybovat.
This is the neurotypical child, and what you see is that the child is able to make cues of the dynamic information to predict where the ball is going to go.
CzechNejsem činný v předpovídání generátorů náhodných čísel, Občas mi volají lidi a chtějí vědět, která loterijní čísla budou tažena.
I'm not engaged in predicting random number generators. ~~~ I actually get phone calls from people who want to know what lottery numbers are going to win.
CzechJak jsem už říkal, nemohu předvídat reakci Rady na návrhy, vzory a metody, které zatím neexistují, neboť to by bylo předpovídání historie.
As I have just said, I cannot pre-empt the Council's reaction to proposals, models and methods that do not yet exist, as that would be to pre-empt history.