česko-anglicko překlad pro "předposlední"

CS

"předposlední" anglický překlad

CS

předposlední {přídavné jméno}

volume_up
předposlední
Vaše předposlední otázka zní, zda by Komise měla navrhnout konkrétní řešení pro záležitost MIF.
Your penultimate question asks if the Commission should propose a concrete solution to the MIF issue.
I do závěrů G20 se dostala jen jako předposlední bod předposledního bodu, který se týkal příkladů jiných kritických výzev, a změnu klimatu označil jako číslo 2.
Nor did it get into the G20 conclusions, other than as the penultimate point in the penultimate point, which talked about examples of other critical challenges, mentioning climate change as No 2.
předposlední
Pane komisaři, schvaluji váš předposlední odstavec týkající se toho, čím by automobilový průmysl měl být.
Commissioner, I approved your last but one paragraph on what the car industry should be.

Příklady použití pro "předposlední" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPane komisaři, schvaluji váš předposlední odstavec týkající se toho, čím by automobilový průmysl měl být.
Commissioner, I approved your last but one paragraph on what the car industry should be.
CzechVaše předposlední otázka zní, zda by Komise měla navrhnout konkrétní řešení pro záležitost MIF.
Your penultimate question asks if the Commission should propose a concrete solution to the MIF issue.
CzechTen předposlední proběhl před pouhými třemi roky.
CzechMůj předposlední bod se bude týkat požadavku uvedeného v návrhu usnesení o společném přístupu ke kodexu řádné správní praxe.
My second to last point is about the call made in the draft resolution for a common approach to a code of good administrative behaviour.
CzechI do závěrů G20 se dostala jen jako předposlední bod předposledního bodu, který se týkal příkladů jiných kritických výzev, a změnu klimatu označil jako číslo 2.
Nor did it get into the G20 conclusions, other than as the penultimate point in the penultimate point, which talked about examples of other critical challenges, mentioning climate change as No 2.