česko-anglicko překlad pro "předměstí"

CS

"předměstí" anglický překlad

volume_up
předměstí {stř mn. č.}
EN
CS

předměstí {střední rod množné číslo}

volume_up
předměstí
Vyrostla jsem na předměstí Paříže a byla jsem nejmladší ze tří dětí.
I grew up in the Paris suburbs and I was the youngest of three children.
Včerejší zprávy informovaly, že bylo při nepokojích na předměstí Biškeku zabito až pět lidí.
Reports told us yesterday that as many as five people were killed in riots in the suburbs of Bishkek.
Toto se stalo před deseti lety na místě zvaném Sendai City, v autoškole na předměstí Tokia.
This happened about 10 years ago in a place called Sendai City, at a driving school in the suburbs of Tokyo.
předměstí (také: okolí)
O tom, co se v táboře na předměstí města Al-'Ajúnu skutečně stalo, existují rozporné zprávy.
Conflicting reports exist as to what really happened in the camp on the outskirts of the city of Laâyoune.
Před dvěma týdny jsem byla v Indii v Bangalore. a dostalo se mi cti moci učit v hospicu na bangalorském předměstí.
. ~~~ I was so privileged to be able to teach in a hospice on the outskirts of Bangalore.
Protože když se chtěli najíst, nastoupili do auta, jeli do nějaké krabice na předměstí, vrátili se s nákupem na týden a řešili, co s tím vlastně budou dělat.
In fact, what they did to get food was they got in their cars, drove to a box somewhere on the outskirts, came back with a week's worth of shopping, and wondered what on earth to do with it.

Příklady použití pro "předměstí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVyrostla jsem na předměstí Paříže a byla jsem nejmladší ze tří dětí.
I grew up in the Paris suburbs and I was the youngest of three children.
CzechUsadili se na šedém předměstí asi hodinu východně od Toronta. ~~~ A začali svůj nový život.
They settled in a shady suburb about an hour east of Toronto, and they settled into a new life.
CzechObrovské vlny výtržností se začaly rozšiřovat do předměstí Paříže.
A large wave of riots had broken into the first projects of Paris.
CzechVčerejší zprávy informovaly, že bylo při nepokojích na předměstí Biškeku zabito až pět lidí.
Reports told us yesterday that as many as five people were killed in riots in the suburbs of Bishkek.
CzechJe třeba nalézt odpovědi na problémy v oblasti dopravy, bydlení, vzniku předměstí a zelených ploch.
Answers must be found to the challenges of transport, housing, suburbanisation and green space.
CzechO tom, co se v táboře na předměstí města Al-'Ajúnu skutečně stalo, existují rozporné zprávy.
Conflicting reports exist as to what really happened in the camp on the outskirts of the city of Laâyoune.
CzechToto se stalo před deseti lety na místě zvaném Sendai City, v autoškole na předměstí Tokia.
This happened about 10 years ago in a place called Sendai City, at a driving school in the suburbs of Tokyo.
CzechPřed dvěma týdny jsem byla v Indii v Bangalore. a dostalo se mi cti moci učit v hospicu na bangalorském předměstí.
Two weeks ago, I was in Bangalore in India. ~~~ I was so privileged to be able to teach in a hospice on the outskirts of Bangalore.
CzechJe to na předměstí Las Vegas.
CzechMůžete mít 100 milionů rodin nebo můžete odsunout věci z předměstí, protože tyto domy jsou součástí životního prostředí.
You can have 100 million families, or take things out of the suburbs, because these are homes that are a part of the environment.
CzechNarozdíl od usazených předměstí středních vrstev, jejichž existenci jsem nevnímala, tam nebyl žádný pocit nároku ve Footscray.
Unlike the settled middle-class suburbs, whose existence I was oblivious of, there was no sense of entitlement in Footscray.
CzechNa předměstí Neapole došlo ke žhářským útokům na romské tábory, při kterých dav zabránil hasičům požáry uhasit.
There have been arson attacks on Roma camps in the suburbs of Naples, with the mob preventing fire services getting in to extinguish the fires.
CzechTo je čínská přemrštěná reakce stejně tak jako byla přemrštěnou reakcí Sarkozyho zmínka o 'vyčištění předměstí vysokotlakou hadicí'.
This is Chinese overblown response, just as Sarkozy's mention of 'cleaning the suburbs out with a high pressure hose' was an overblown response.
CzechA tak Sudhir - kluk z předměstí, který nikdy vlastně nebyl v ghetu - vzal si svoje desky s dotazníky, šel do té bytové výstavby.
So Sudhir -- the suburban boy who had never really been in the inner city -- dutifully took his clipboard and, you know, walked down to this housing project.
CzechPředměstí Paříže hořela, ale problém zjevně spočívá v malé nekonformní menšině, která se stala prokletím života této vznešené instituce.
The suburbs of Paris burned, but the problem apparently lies with the small nonconformist minority that has become the bane of the life of this lofty institution.
CzechDnešní hlasování bylo příležitostí zdůraznit potřebu posílit spolupráci měst a předměstí i věnovat větší pozornost konkrétním problémům měst.
Today's vote was the chance to emphasise the need to strengthen cooperation between towns and suburbs, as well as to give more consideration to specific urban challenges.
CzechProtože když se chtěli najíst, nastoupili do auta, jeli do nějaké krabice na předměstí, vrátili se s nákupem na týden a řešili, co s tím vlastně budou dělat.
In fact, what they did to get food was they got in their cars, drove to a box somewhere on the outskirts, came back with a week's worth of shopping, and wondered what on earth to do with it.
CzechBa co hůř, v srpnu ozbrojení policisté - ano, opravdu jsem řekla policisté - přišli a podpálili příbytky asi 250 vystěhovaným, kteří nalezli útočiště na předměstí Harare.
Worse still, in August, armed police officers - I did indeed say police officers - came and set fire to the shelters of some 250 displaced persons who had set up home on the outskirts of Harare.