česko-anglicko překlad pro "předem dohodnout"

CS

"předem dohodnout" anglický překlad

CS

předem dohodnout {sloveso}

volume_up
předem dohodnout (také: předpřipravit)

Příklady použití pro "předem dohodnout" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZároveň si však některé větší členské státy nesmí myslet, že se na určitých otázkách mohou dohodnout předem, a chtěly by je tedy považovat za "hotovou věc".
Nor must it be the case that certain larger Member States think that they can agree in advance on certain matters, so making it a 'done deal'.
CzechNavíc byly také odstraněny všechny představitelné mezery, které by umožnily vyhnout se soutěžním postupům, přičemž je nutné stanovené odchylky předem dohodnout s Komisí.
Moreover, all conceivable loopholes for avoiding the tendering process have also been reduced, and any envisaged deviations must be agreed in advance with the Commission.

Podobné překlady pro "předem dohodnout" anglicky

dohodnout sloveso
předem příslovce
předem daný přídavné jméno
English
předem připravený přídavné jméno
předem dohodnutý přídavné jméno
předem roztřídit sloveso
English
předem určit sloveso
předem zamezit sloveso