česko-anglicko překlad pro "předešlý"

CS

"předešlý" anglický překlad

volume_up
předešlý {příd. jm. m.}
CS

předešlý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
předešlý (také: minulý, prevence)
Paní předsedající, nejsem vynikajícím filmovým kritikem jako předešlý řečník.
Madam President, I am not an illustrious film critic, as the previous speaker is.
Pane předsedající, nemám stejný pohled na věc jako předešlý řečník.
Mr President, I do not see this in the same way as the previous speaker.
Pan De Castro a další řečníci, kteří tu dnes vystoupili, se vskutku nemýlí v tom, že Komise a Rada v průběhu kontroly stavu neučinily dostatečná opatření, jimiž by krizi předešly.
The truth is that Mr De Castro and the other previous speakers are quite right in saying that the Commission and the Council did not do enough during the health check to prevent this crisis.
předešlý (také: konečný, minulý, poslední, předchozí)
volume_up
last {příd. jm.}
Předešlé století se svými vrcholy i děsivými pády nás naučilo jedné věci.
The last century, with its climaxes and terrible low points, has taught us one thing.
volume_up
former {příd. jm.}
předešlý (také: předchozí, předcházející)
předešlý

Příklady použití pro "předešlý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPaní předsedající, nejsem vynikajícím filmovým kritikem jako předešlý řečník.
Madam President, I am not an illustrious film critic, as the previous speaker is.
CzechPane předsedající, nemám stejný pohled na věc jako předešlý řečník.
Mr President, I do not see this in the same way as the previous speaker.
CzechZdá se, že prostředky EU, které byly určeny k tomu, aby takovýmto pohromám předešly, nebyly správně využity.
It seems that EU funds that had been foreseen for the prevention of such disasters have not been used in the proper way.
CzechČlenské státy musí učinit maximum, aby takovému snižování, které nejbolestněji zasáhne ty nejchudší, předešly.
The Member States must make every possible effort and preclude such reduction measures, which are painful for the poorest people.
CzechOstatní evropské země podnikají opatření, aby předešly krizi, zatímco Německo čeká, až na nás krize dopadne, nebo čeká do voleb do německého parlamentu.
Other European countries are taking action to prevent the crisis, but Germany is waiting until the crisis is upon us or until the next Bundestag elections.
CzechJak předešlý řečník uvedl, jejich programy se opravdu značně překrývají, a domnívám se, že alespoň jejich řízení a správu by bylo užitečné sloučit.
There is indeed, as earlier speakers have said, considerable overlap between their programmes, and I believe that their management and administration, at least, could usefully be merged.
CzechStanovily přísná opatření, aby ochránily zákazníky před závislostí na hazardních hrách a před podvody a podplacenými utkáními, ale také aby předešly praní špinavých peněz.
They have laid down strict regulations in order to protect consumers against gambling addiction and against fraud and match-fixing, but also to prevent money laundering.
CzechPan De Castro a další řečníci, kteří tu dnes vystoupili, se vskutku nemýlí v tom, že Komise a Rada v průběhu kontroly stavu neučinily dostatečná opatření, jimiž by krizi předešly.
The truth is that Mr De Castro and the other previous speakers are quite right in saying that the Commission and the Council did not do enough during the health check to prevent this crisis.