česko-anglicko překlad pro "přechodový"

CS

"přechodový" anglický překlad

Viz příklady pro použití "přechodový" v kontextu.

česko-anglický slovník

Příklady použití pro "přechodový" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechCo je těžko přístupné, je přechodový prostor který musí přirozeně následovat a vytvářet mírový prostor, jenž nám umožňuje jít dál.
What we have trouble accessing is the transition space that must naturally follow, and creating the peace space that allows us to move on.
CzechNyní je důležité vytvořit přechodový scénář, který povede k situaci, kdy legitimní vláda a legitimní parlament nastoupí svůj úřad.
What is important now is to develop a transition scenario that will lead to a situation in which a legitimate government and a legitimate president come into office.
CzechDělají to záměrně, neboť navrhují přechodový "dialog", aby tak pomohli svým spojencům (Bahrajn a Jemen) a tlak vyvíjeli vůči těm, kdo nehájí jejich zájmy (Sýrie).
They are doing this intentionally, proposing transition 'dialogue' to help their allies (Bahrain and Yemen), and pressuring those who do not defend their interests (Syria).
CzechTento rozpočet je přechodový, odráží se v něm posun směrem k Evropě Lisabonské smlouvy, posun, který se odehrává v silné hospodářské a finanční krizi, která zasáhla celý svět.
This budget is a transitional budget, one marking a shift towards the Europe of Lisbon, a shift within the major economic and financial crisis which has affected the entire world.