česko-anglicko překlad pro "přechodný"

CS

"přechodný" anglický překlad

volume_up
přechodný {příd. jm. m.}
CS

přechodný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
přechodný (také: dočasný, provizorní, prozatímní)
Je to skutečně přechodný problém a mohlo by existovat pragmatické řešení.
This is really a temporary problem and there could be a pragmatic solution.
Míra nejistoty však zůstává vysoká, neboť řada podpůrných faktorů má přechodný charakter.
However, uncertainty remains high as a number of the supporting factors are of a temporary nature.
Jak bylo uvedeno při předchozích příležitostech, všechna mimořádná opatření měnové politiky mají přechodný charakter.
As stated on previous occasions, all the non-standard monetary policy measures are, by construction, temporary in nature.
přechodný (také: přechodový)
Kvůli globálnímu oteplování nemůže být uhlí považováno za "přechodný prvek".
Due to the issue of global warming, coal cannot be considered a 'transitional component'.
Nelegální přechodný režim vedený Andry Rajoelinem zavléká Madagaskar do chaosu.
The illegal transitional regime headed by Andry Rajoelina is in the process of plunging Madagascar into chaos.
Zaprvé, přechodný systém DPH, který se datuje do roku 1993, nyní ukazuje svá omezení.
Firstly, the transitional system of VAT, which dates back to 1993, is now showing its limitations.
přechodný (také: nestálý, plovoucí, stěhovaný)
přechodný (také: tranzitivní)

Příklady použití pro "přechodný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe to skutečně přechodný problém a mohlo by existovat pragmatické řešení.
This is really a temporary problem and there could be a pragmatic solution.
CzechKvůli globálnímu oteplování nemůže být uhlí považováno za "přechodný prvek".
Due to the issue of global warming, coal cannot be considered a 'transitional component'.
CzechI já jsem přesvědčen, že toto opatření představuje přechodný krok.
I, too, am of the belief that this measure represents an intermediate step.
CzechZaprvé, přechodný systém DPH, který se datuje do roku 1993, nyní ukazuje svá omezení.
Firstly, the transitional system of VAT, which dates back to 1993, is now showing its limitations.
CzechSoučasný přechodný systém nepřináší potřebné výsledky, pokud jde o vnitřní trh.
The current transitory system is not yielding the desired results when it comes to the internal market.
CzechMíra nejistoty však zůstává vysoká, neboť řada podpůrných faktorů má přechodný charakter.
However, uncertainty remains high as a number of the supporting factors are of a temporary nature.
CzechJiž od roku 1993 funguje v Evropské unii přechodný systém DPH.
Since as early as 1993, the European Union has been operating a transitional system for VAT.
CzechNelegální přechodný režim vedený Andry Rajoelinem zavléká Madagaskar do chaosu.
The illegal transitional regime headed by Andry Rajoelina is in the process of plunging Madagascar into chaos.
CzechUrčitý přechodný mechanismus mezi cílem 1 a 2 vidím však jako vhodný doplněk.
I do, however, regard a specific transition mechanism between Objectives 1 and 2 as an appropriate addition.
CzechJako jedna z příčin se uvádí přechodný systém DPH, který je složitý a zastaralý.
One of the roots of the problem is cited as being the current transitional system of VAT, which is complex and outmoded.
CzechV tomto kontextu se však opakují ukazatele naznačující, že se jedná o problém stálejší než jen přechodný.
In this context there are, however, repeated indicators suggesting that it is more permanent than transitory.
CzechTento přechodný režim poskytne více času na vytvoření odpovídající infrastruktury a zajištění příslušného personálu.
This transitional regime will allow more time for the right infrastructure and staff to be in place.
CzechPodporuji požadavek na jednoduchý, spravedlivý a transparentní přechodný systém politiky soudržnosti po roce 2013.
I support the call for a simple, fair and transparent transition system for cohesion policy after 2013.
CzechSystém DPH vytvořený v roce 1993 je jen přechodný.
The VAT system created in 1993 is only transitional.
CzechZ toho důvodu potřebujeme tento přechodný cíl.
CzechTo je překvapivé, protože stávající pravidla byla po celou dobu považována za přechodný krok k úplné svobodě.
This is striking because the existing rules have all this time been considered an intermediate step towards complete freedom.
CzechJak bylo uvedeno při předchozích příležitostech, všechna mimořádná opatření měnové politiky mají přechodný charakter.
As stated on previous occasions, all the non-standard monetary policy measures are, by construction, temporary in nature.
CzechVítám skutečnost, že je do směrnice zahrnut přechodný režim, který usnadní přechod z jedné etapy do další.
I welcome the fact that the directive includes a flexibility scheme which will facilitate the transition from one stage to the next.
CzechVšechna mimořádná opatření přijatá během období silného napětí na finančních trzích mají přechodný charakter.
All the non-standard measures taken during the period of acute financial market tensions are, by construction, temporary in nature.
CzechVeškerá mimořádná opatření přijatá během období silného napětí na finančních trzích mají přechodný charakter.
All the non-standard measures taken during the period of acute financial market tensions are, by construction, temporary in nature.