CS

pře {ženský rod}

volume_up
1. generál
volume_up
action {podstatné jméno}
pře (také: hádka)
volume_up
wrangle {podstatné jméno}
volume_up
squabble {podstatné jméno}
2. právo
pře (také: rozepře)
volume_up
litigation {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pře" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPře pár týdny jsem se zúčastnil posledního regionálního summitu v Guyaně.
A few weeks ago, I attended the most recent regional ACP summit in Guyana.
CzechPřišli jsme s tím pře 6,5 lety protože já vyučuji to z červeného rámečku.
We came up with this six-and-a-half years ago because I teach the stuff in the red box.
CzechTento web je stejně jako portály EUR-Lex, PreLex a Europe Direct zdrojem specializovaných informací.
The website is a specialised information source together with EUR-Lex, PreLex and Europe Direct.
CzechTakzvané jednotky PreKrim neustále sledují myšlenky lidí a jejich chování.
So-called pre-cops try to predict the future by constantly monitoring people's feelings and manners of behaviour.
CzechZde je delfín, jehož ploutev byla pře-připevněna a přirostla.
Here's a dolphin where the fin's been re-attached.
Czech. - Hlasuji pro pozměňovací návrh č. 26, který obhajuje zachování 13 současných křesel pre Irsko.
in writing. - I am voting for Amendment 26, which argues that Ireland should retain the 13 seats it currently has.
CzechMůže se také používat v režimu PSK (pre-shared key), ve kterém je jednotlivým uživatelům přiděleno stejné přístupové heslo.
It can also be used in a pre-shared key (PSK) mode, where every user is given the same passphrase.
CzechPravděpodobně jsem jeden z mála lidí v Parlamentu, kdo pře deseti lety při podpisu Ottawské úmluvy skutečně byl.
I am probably one of the few people in Parliament who was actually at the signing of the Ottawa Convention 10 years ago.
CzechSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC National Agency of the Lifelong Learning Programme Staré grunty 52 SK - 842 44 Bratislava Tel
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC National Agency of the Lifelong Learning Programme Staré grunty 52 SK - 842 44 Bratislava Tel.:
CzechCo se týče vaší druhé otázky o přístupných informacích o stávajících konzultací veřejnosti, ráda bych se nejprve zmínila o databázi PreLex, jak jí ve své hantýrce označujeme.
Regarding your second question on accessible information on current public consultations, I would like to start by mentioning the PreLex database, as we call it in our jargon.