česko-anglicko překlad pro "pět set"

CS

"pět set" anglický překlad

CS

pět set {číslovka}

volume_up
pět set
Pokud něco neuděláme hned, bude jich do roku 2050 pět set.
If we do not do something straight away, there will be five hundred million by 2050.
Ze dvou společností v automobilovém průmyslu bylo propuštěno pět set devadesát pracovníků.
Five hundred and ninety workers have been made redundant from two companies within the automotive industry.
Pět set ortodoxních kostelů bylo zničených, zatímco muslimové si v Evropské unii staví mešity všude.
Five hundred Orthodox churches have been destroyed while everywhere in the European Union Muslims are building mosques.

Příklady použití pro "pět set" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe před ním však ještě mnoho práce, neboť se stále pohřešuje tisíc pět set osob.
There is much more work for them to do, with over one and a half thousand people still missing.
CzechPokud něco neuděláme hned, bude jich do roku 2050 pět set.
If we do not do something straight away, there will be five hundred million by 2050.
CzechDesítky lidí byly zraněny a pět set osob přišlo o střechu nad hlavou.
There are dozens of injured and 500 displaced persons.
CzechZe dvou společností v automobilovém průmyslu bylo propuštěno pět set devadesát pracovníků.
Five hundred and ninety workers have been made redundant from two companies within the automotive industry.
CzechA pak je otázkou, když tu budou za pět set let zda tu všude nebudou již dříve?
And then the question is, well, if they're going to be here in 500 years, are they going to be everywhere sooner than that?
CzechBěhem těchto patnácti let bylo objeveno téměř pět set planet obíhajících jiné hvězdy, za využití různých metod.
In the next 15 years, almost 500 planets were discovered orbiting other stars, with different methods.
CzechPět set ortodoxních kostelů bylo zničených, zatímco muslimové si v Evropské unii staví mešity všude.
Five hundred Orthodox churches have been destroyed while everywhere in the European Union Muslims are building mosques.
CzechPět set let bez války.
CzechPět set milionů Evropanů odmítá nadále používat nezákonně vytěžené dřevo a ti, kteří se o tyto praktiky pokusí, budou potrestáni.
Five hundred million Europeans no longer want to use illegally harvested timber, and those who do attempt this practice will be punished.
CzechTisíc pět set textů!
CzechTři tisíce pět set íránských žen a mužů, členů demokratické opozice vůči fundamentalistickému režimu v Íránu, zde žije zcela bezbranně.
Three thousand five hundred Iranian men and women, members of the democratic opposition to the fundamentalist regime in Iran, live there completely defenceless.
CzechOd neděle padlo tisíc pět set padesát pracovních míst; jediná pracovní místa, která zůstala díky kladnému výsledku hlasování zachována, byla místa politické třídy.
One thousand, five hundred and fifty jobs have gone since Saturday; the only jobs that were preserved by the 'yes' vote were the jobs of the political class.
CzechKonzultovali jsem všechny subjekty působící v odvětví logistiky a obdrželi jsem pět set odpovědí, které nám při přípravě akčního plánu pro logistiku pomohou.
We have consulted everyone working in the logistics field and received five hundred replies, which will help us in our preparation for the Action Plan for Logistics.

Podobné překlady pro "pět set" anglicky

set podstatné jméno
English
pět číslovka
English
devět set číslovka
pět táců podstatné jméno