česko-anglicko překlad pro "pět"

CS

"pět" anglický překlad

volume_up
pět {čísl.}
EN
CS

pět {číslovka}

volume_up
pět (také: pětka)
Sedmdesát pět procent veškerého zboží podléhá harmonizaci, dvacet pět procent nikoli.
Seventy-five per cent of goods are harmonised, and twenty-five percent are not.
Namísto let minulých pro nás nyní pět důležitých let představuje pět let příštích.
The five years of importance to us now are the next five years rather than the last.
Musel jsem napsat pět stránek denně do mé práce nebo jsem musel dát pryč pět dolarů.
I had to write five pages a day towards papers or I would have to give up five dollars.

Příklady použití pro "pět" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTento prostor již není omezen na pět členských států, jak tomu bylo v roce 1980.
That area is no longer restricted to five Member States, as it was in the 1980s.
CzechNa základě této nové transparentnosti jsme proto stanovili pět klíčových podmínek.
Building on this new transparency, therefore, we have set five key requirements.
CzechV mém městě je čtyři nebo pět sběrných dvorů, které jsou otevřené pouze někdy.
There are about four or five in my city and they are only open at certain times.
CzechZeptáme se lidí v řadě před vámi, začneme u vás, pane: jedna, dva, tři, čtyři, pět.
Let's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
CzechV posledních 10 letech tam pět milionů lidí zemřelo kvůli válce na východě země.
In the past 10 years, five million people have died due to a war in the east.
CzechAni u těch nejlepších studentů nevíme, co bylo těch pět procent, které nevěděli?
And even that 95 percent student, what was the five percent they didn't know?
CzechToto jsou čtyři témata, která považuji pro nadcházejících pět let za důležitá.
These are four subjects that I think are important for the forthcoming few years.
CzechJsem si jist, že za pět let budeme s výsledkem, kterého jsme dosáhli, spokojeni.
I am sure that in five years, we shall be satisfied by the result we have obtained.
CzechMám pět minut za skupinu PPE-DE, takže bych mohla pronést svých posledních pár slov?
I have five minutes for the PPE-DE Group, so could I just say my last few words?
CzechDvacet pět milionů lidí je polovina obyvatelstva mé země, Spojeného království.
Twenty-five million people is half the population of my country, the United Kingdom.
CzechZa posledních pět let bylo po celém světě vráceno více než 22 milionů hraček.
More than 22 million toys were returned all over the world in the last five years.
CzechRáda bych zmínila pět klíčových témat, která jsou pro naši skupinu skutečně zásadní.
I would like to mention five core themes that are really essential for our group.
CzechSedmdesát pět procent veškerého zboží podléhá harmonizaci, dvacet pět procent nikoli.
Seventy-five per cent of goods are harmonised, and twenty-five percent are not.
CzechNamísto let minulých pro nás nyní pět důležitých let představuje pět let příštích.
The five years of importance to us now are the next five years rather than the last.
CzechVýsledky byly jasné: 15 hlasů pro, žádný proti, pět lidí se zdrželo hlasování.
The results were quite clear: 15 votes in favour, none against and five abstentions.
CzechPokud tuto příležitost promarníme, nedostane Evropa za pět let druhou šanci.
If we miss the opportunity, Europe will not get a second chance in five years.
CzechRádi bychom však ve zprávě viděli i označování chemikálií v kategorii pět.
However, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.
CzechKaždých pět vteřin umírá jedno dítě ve věku do deseti let na nedostatek potravin.
Every five seconds, one child below the age of 10 dies from a lack of food.
CzechŘeknete mi pět čísel: jedna, dvě, tři, čtyři -- oh, téhle řady jsem se už ptal.
I'll get five digits: one, two, three, four -- oh, I did this row already.
CzechV současnosti připadá na jednoho důchodce ještě stále pět lidí, kteří platí daně.
Today, for every retired person there are still five people who pay taxes.