CS

pěkný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
pěkný (také: hezký, hodný, milý, příjemný)
volume_up
nice {příd. jm.}
Byl to z vědeckého hlediska pěkný projekt, v Evropě však pro něj není místo.
It was a nice model from a scientific perspective, but it has no place in Europe.
Tento pěkný obrázek ukazuje "balón myšlenek". ~~~ Myšlenkovu bublinu.
Now, this nice picture shows a thought-balloon, a thought-bubble.
. - Pěkný projev, pane Browne, ale skutečně jste připraven to učinit?
Nice speech, Mr Brown, but what are you ready to do, really?
pěkný (také: hezký, půvabný)
volume_up
pretty {příd. jm.}
(Zvuk závěrky) (Duňení) (Zvuk závěrky) (Duňení) (Dýchání) (Zvony) Pěkná hrůza, co?
(Camera shutter) (Thuds) (Camera shutter) (Thuds) (Breathing) (Bells) So, pretty horrific.
pěkný (také: krásný, překrásný)
A byl z toho velmi pěkný popis silné síly a slabé síly.
And it gave a very beautiful description of the strong force and of the weak force.
Pěkná slova a prohlášení dobré vůle nestačí.
Fine words and declarations of good intentions are not enough.
Slova jsou velmi pěkná, ale utlačovaným a trpícím národům světa by více pomohla akce.
Words are very fine, but action might be more helpful to the oppressed and suffering peoples of the world.
Je zřejmé, že pouhá pěkná slova nestačí.
It is obvious that fine words alone are not enough.
volume_up
neat {příd. jm.}
Pěkná věc je, že můžu přidat kontrolní body.
But the neat thing about it is I can add control points.
pěkný (také: hezoučký, rozkošný, roztomilý)
volume_up
cute {příd. jm.}
To je důvod, proč být vítězem hlavní ceny Google Global Science Fair - pěkný obrázek, že?
That's why being the grand prize winner of the Google Global Science Fair -- cute picture, right -- it was so exciting to me and it was such an amazing honor.
pěkný (také: milý, příjemný)
To je důvod, proč být vítězem hlavní ceny Google Global Science Fair - pěkný obrázek, že?
That's why being the grand prize winner of the Google Global Science Fair -- cute picture, right -- it was so exciting to me and it was such an amazing honor.
pěkný (také: hezký)

Příklady použití pro "pěkný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechByl to z vědeckého hlediska pěkný projekt, v Evropě však pro něj není místo.
It was a nice model from a scientific perspective, but it has no place in Europe.
CzechKrátké období je naprosto supr, ale dlouhodobé období je pěkný průšvih.
Well, the short run, it's hunky dory, but the long run, it's humpty dumpty.
CzechPřeji delegaci pěkný zbytek jejich pobytu v Evropské unii.
I wish the delegation well for the remainder of their stay in the European Union.
CzechZde je další pěkný příklad: Zde máte zájezd na Hawaii za 2tis, teď je k mání za 1600.
Here's another nice example. Here's a $2,000 Hawaiian vacation package; it's now on sale for 1,600.
CzechTento pěkný obrázek ukazuje "balón myšlenek". ~~~ Myšlenkovu bublinu.
Now, this nice picture shows a thought-balloon, a thought-bubble.
CzechNárodní shromáždění zřizuje Výbor pro veřejné blaho, což zní jako velmi pěkný výbor.
National Assembly: They create the Committee of Public Safety, which sounds like a very nice committee.
CzechA byl z toho velmi pěkný popis silné síly a slabé síly.
And it gave a very beautiful description of the strong force and of the weak force.
Czech. - Pěkný projev, pane Browne, ale skutečně jste připraven to učinit?
Nice speech, Mr Brown, but what are you ready to do, really?
CzechPodle mého názoru jste v tom nadělali pěkný zmatek.
It is my opinion that you have made a complete dog's breakfast of it.
CzechNa přípravě této zprávy jsme odvedli pěkný kus práce.
We have worked very well together on the production of the report.
CzechPane komisaře, přestože venku prší, je dnes pěkný den.
Commissioner, in spite of the rain, this could be a nice day.
CzechByl by to pěkný dárek nejmenším evropským podnikům.
That would be good for Europe's smallest businesses.
CzechTady jsem v norském Oslu a dostávám pěkný, tučný šek. ~~~ Tady zpívám v Hongkongu a snažím se získat peníze.
Here I am in Oslo in Norway, getting a nice, fat check; singing in Hong Kong, trying to get people to raise money.
CzechJeden pěkný problém je: co děláme pro zdraví?
One nice problem is, what do we do about health?
CzechPěkný začátek nového období vlády v zemi!
Czech. ~~~ A právě teď drží dráha celkem pěkný směr.
And you can see that it kind of hockey sticks up around the 1960s and '70s, and it's on kind of a nice trajectory right now.
CzechVe světě je docela pěkný nepořádek.
CzechJsem si jista, že budeme schopni navrhnout velmi pěkný balíček pro producenty mléka v oblastech, které se ocitly v nesnázích.
I am sure that we will be able to design a very nice package for the milk producers in those areas that are facing difficulties.
CzechTakže to netrvalo dlouho, do doby, než lidé začali spolupracovat na materiálech, jako je spodní prádlo, což je fakt pěkný modul.
It didn't take long until people started contributing materials, for example, on lingerie, which is actually a pretty good module.
CzechNo, vidíte ten pěkný příběh o postupném bohatnutí a o zlepšujícím se zdraví - každý toho dosáhl za cenu vypouštění oxidu uhličitého.
Well, you see the nice story of getting richer and getting healthier -- everyone did it at the cost of emission of carbon dioxide.