česko-anglicko překlad pro "pěší"

CS

"pěší" anglický překlad

volume_up
pěší {příd. jm.}
CS

pěší {přídavné jméno}

volume_up
pěší

Příklady použití pro "pěší" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVšude na světě vidíme více a více lidí přijímajících tento pěší život.
All around the world, we're seeing more and more people embrace this walkshed life.
CzechVyrazit na pěší putování po stopách Abrahamových.
You go for a walk in the footsteps of Abraham.
CzechProtože pěší putování má skutečnou moc.
CzechPokud chceme dotovat mobilitu, měli bychom v prvé řadě podporovat železniční dopravu, místní veřejnou dopravu, cyklistiku a pěší chůzi.
If we want to subsidise mobility, we should primarily support rail travel, local public transport, cycling and walking.
CzechAle stejně to opravdový pěší závod proti ostatním dobrovolníkům, dostat se k veliteli zásahu, abychom zjistili, co nám přidělí.
But still it was a real footrace against the other volunteers to get to the captain in charge to find out what our assignments would be.
CzechTohle je největší pěší zóna v Linci, a píše se tam „Peníze" a když zajdete to postranní ulice, je tam, „mě nečiní šťastným."
So this is the big pedestrian zone in Linz. ~~~ It just says "Money," and if you look down the side street, it says, "does not make me happy."
CzechInformace o pěší turistice v Evropě, a zejména o 12 dálkových turistických stezkách napříč Evropou, poskytuje Evropská turistická asociace .
If you prefer walking, the European Ramblers’ Association has information on walking in Europe and on 12 long-distance paths extending across Europe.
CzechTato rozmanitá povaha s sebou přináší možnost provozování široké škály aktivit: horské cyklistiky, pěší turistiky, vodních sportů a v zimní sezóně dokonce i lyžování.
Its diverse nature means it allows for a wide range of activities: mountain biking, hiking, water sports and even skiing in the winter season.