česko-anglicko překlad pro "pózování"

CS

"pózování" anglický překlad

CS

pózování {střední rod}

volume_up
pózování
volume_up
posing {podstatné jméno}
pózování
volume_up
posturing {podstatné jméno}
Ze strany členských států, pokud jde o tuto problematiku, nedochází k žádnému politickému pózování ani politikaření.
There is no political posturing or politicking by the Member States where this matter is concerned.
Pózování, ať již v této sněmovně nebo v budově Justus Lipsius, kde k němu také dochází, nemá žádný praktický užitek.
Posturing, whether in this House or in the Justus Lipsius building, where it also happens, is of no practical use whatsoever.
Bezmocnost tváří v tvář krizi, škody způsobené eurem, obchodní dohody a Schengenskou dohodu, zbytečné pózování, zasahování a kladení překážek v dalších oblastech.
Powerlessness in the face of the crisis, harm caused by the euro, the trade agreements and the Schengen Agreement, useless posturing, interferences and obstacles in other domains.

Příklady použití pro "pózování" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZe strany členských států, pokud jde o tuto problematiku, nedochází k žádnému politickému pózování ani politikaření.
There is no political posturing or politicking by the Member States where this matter is concerned.
CzechPózování, ať již v této sněmovně nebo v budově Justus Lipsius, kde k němu také dochází, nemá žádný praktický užitek.
Posturing, whether in this House or in the Justus Lipsius building, where it also happens, is of no practical use whatsoever.
CzechBezmocnost tváří v tvář krizi, škody způsobené eurem, obchodní dohody a Schengenskou dohodu, zbytečné pózování, zasahování a kladení překážek v dalších oblastech.
Powerlessness in the face of the crisis, harm caused by the euro, the trade agreements and the Schengen Agreement, useless posturing, interferences and obstacles in other domains.
CzechAbych se vyjádřil jasně: přestože je to lákavé, toto není čas ani místo na politické pózování či politickou show, na slibování velkolepých iniciativ, které nelze reálně splnit.
Let me be clear: tempting as it may be, this is not the time or the place for political posturing and grandstanding, for announcing grand initiatives that have no chance of being followed through.