česko-anglicko překlad pro "póry"

CS

"póry" anglický překlad

volume_up
póry {m mn. č.}
EN
EN
CS

póry {mužský rod množné číslo}

volume_up
póry (také: nicoty)

Příklady použití pro "póry" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJednou jsou hierarchické póry. ~~~ A druhou je makromolekulární nanometrická pórovitost materiálu.
One is hierarchical pores, and the other is a macro-molecular nanoscale porosity in the material.
CzechPóry jako tyto vedou elektrický proud a jsou odpovědné za veškerou komunikaci nervového systému.
Pores like these conduct electrical current and are responsible for all the communication in the nervous system.
CzechTohoto mužete využít, abyste se ujistili, že pouze některé neurony obsahují naše světlem aktivované póry a některé ne.
You can exploit this to make sure that only some neurons contain our light-activated pore and others don't.
CzechJakmile přiblížíme na jeden z těchto fialových neuronů, vidíme, že jeho vnější membrána je hustě pokryta mikroskopickými póry.
As we zoom in on one of these purple neurons, we see that its outer membrane is studded with microscopic pores.
CzechPóry Lifesaveru mají 15 nanometrů.
CzechAle tyto póry jsou zvláštní.
CzechNa této kresbě, tato namodrale bílá buňka v horním levém rohu nereaguje na světlo, protože postrádá světlem aktivované póry.
So in this cartoon, the bluish white cell in the upper-left corner does not respond to light because it lacks the light-activated pore.
CzechSusana překonstruovala octomilku tady nalevo, tak, že pouze dvě z 200 000 buněk v jejím mozku vykázaly světlem aktivované póry.
Susana had engineered the fruit fly on the left so that just two out of the 200,000 cells in its brain expressed the light-activated pore.