česko-anglicko překlad pro "pól"

CS

"pól" anglický překlad

EN
CS

pól {mužský rod }

volume_up
pól (také: bidlo, hůlka, oj, sloup, stožár, tyč)
volume_up
pole {podstatné jméno}
Chceme severní pól, který je čistý a především bez přítomnosti vojáků.
We want a North Pole that is clean and above all without troops.
. - (HU) Severní pól se stal v posledních letech jedním ze symbolů změny klimatu.
. - (HU) The North Pole has in recent years become one of the symbols of climate change.
Společně jsme zrovna pokořili rychlostní rekord na jižní pól.
Together we had just broken the world speed record for a trek to the South Pole.

Příklady použití pro "pól" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSpolečně jsme zrovna pokořili rychlostní rekord na jižní pól.
Together we had just broken the world speed record for a trek to the South Pole.
CzechZde je jižní polární oblast se zlomy, známými jako Tygří pruhy, které protínají jižní pól.
This is the south polar region, with the famous tiger-stripe fractures crossing the south pole.
CzechChceme severní pól, který je čistý a především bez přítomnosti vojáků.
We want a North Pole that is clean and above all without troops.
Czech. - (HU) Severní pól se stal v posledních letech jedním ze symbolů změny klimatu.
in writing. - (HU) The North Pole has in recent years become one of the symbols of climate change.
Czech90 stupňů jižní šířky, vrchol spodní strany zeměkoule, jižní geografický pól.
A month ago today I stood there: 90 degrees south, the top of the bottom of the world, the Geographic South Pole.
CzechPříběhy, které jsme poslouchali, nás dostaly na jižní pól.
The stories we were hearing got us to the South Pole.
Czech. ~~~ Protože jižní pól leží ve výšce 3050 m. ~~~ A vy začínáte na úrovni moře.
Yes, it's uphill the entire way, because the South Pole is at 10,000 feet, and you're starting at sea level.
CzechDo dnešného dne si konflikt v Súdánu vyžádal 300 000 obětí a z dva a pol milionu lidí udělal utečence z vlastního státu.
To date the conflict in Sudan has claimed 300 000 victims and created two and a half million internally displaced persons.
CzechDorazili jsme na jižní pól.
CzechSeverní pól je celosvětovým majetkem, který musí být chráněn závaznou listinou, přičemž Evropská unie zde musí sehrávat přední úlohu.
The North Pole is a global asset that must be protected by a binding charter, in which the European Union must play a leading role.
Czechseverní sférický pól
Czechjižní sférický pól
CzechAle fontána poznatků o Enceladu byla nalezena na jeho jižním pólu - a zde se na jeho jižní pól díváme - kde jsme nalezli systém zlomů.
But the mother lode of discoveries on Enceladus was found at the south pole -- and we're looking at the south pole here -- where we found this system of fractures.
CzechTímto jsem se stal prvním člověkem v dějinách, který tuto 650 mil dlouhou túru, z Hercules Inlet na jižní pól, pokořil čistě pěšky, bez lyží.
And in the process, I became the first person in history to make the entire 650-mile journey, from Hercules Inlet to South Pole, solely on feet, without skis.
CzechDruhým a neméně významným cílem čínské vlády je upevnit světový autoritářský pól jako protiváhu k západnímu liberálně-demokratickému modelu.
The second, and no less important, aim of the Chinese Government is to consolidate the world's authoritarian pole as a counterbalance to the liberal-democratic models of the West.
CzechVážený pane předsedající, chci potvrdit to, co tu už řekla velká řada kolegů přede mnou: demokratická Mauritánie představuje v tomto regionu pól stability.
Mr President, I would echo what has been said by a large number of colleagues here this afternoon: a democratic Mauritania represents a pole of stability in the subregion.