česko-anglicko překlad pro "pódium"

CS

"pódium" anglický překlad

CS

pódium {střední rod}

volume_up
volume_up
platform {podstatné jméno}
pódium
volume_up
podium {podstatné jméno}
Hm, myslel jsem, že tady bude pódium, tak se trochu bojím.
Well, I thought there would be a podium, so I'm a bit scared.
And I go on the podium.
Stejně jako to, že ho přednesl z podium d'honneur.
. - Mr President, I am a little surprised by the President-in-Office's speech tonight, as indeed I am by its delivery from the podium d'honneur.
pódium (také: lávka, molo)
volume_up
catwalk {podstatné jméno}
pódium
volume_up
dais {podstatné jméno}
pódium (také: kazatelna, řečniště)
volume_up
rostrum {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pódium" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVíme, že to, že můžeme přijít na pódium a hrát hudbu, je požehnání.
We know that to be able to come on the bandstand and play music is a blessing.
CzechA ti všichni si stoupli na pódium, přestože jim každá kostička v těle říkala, aby to nedělali.
And they all took the spotlight, even though every bone in their bodies was telling them not to.
Czech(Potlesk) To, čemu říkáme pódium, je neuvěřitelné místo.
(Applause) So the bandstand, as we call it, this is an incredible space.
CzechKdyž vstoupíte na pódium, musíte udělat mnoho rozhodnutí.
There are so many decisions being made when you walk on the bandstand.
CzechMagický moment, magický moment pro dirigenta: přicházíte na pódium.
The magical moment, the magical moment of conducting.
CzechHm, myslel jsem, že tady bude pódium, tak se trochu bojím.
Well, I thought there would be a podium, so I'm a bit scared.
CzechA šel jsem si na pódium pro cenu za Nejlepší blog.
And I went onstage to accept a Webby award for Best Blog.
CzechČili jazz, to pódium, je naprosto úžasné.
So jazz, this bandstand is absolutely amazing.
CzechVšechno v téhle místnosti nebylo možné -- tohle pódium, tenhle počítač, mikrofon, EyeWriter -- nebylo vždycky možné.
Everything in this room wasn't possible -- this stage, this computer, this mic, the EyeWriter -- wasn't possible at one point.
CzechKang přichází na pódium právě teď a spolu vám ukážeme jednu z ledvin, kterou jsme vytiskli před malou chvílí.
And Dr. Kang's going to walk onstage right now, and we're actually going to show you one of these kidneys that we printed a little bit earlier today.
CzechNapříklad když jsem vyšel na pódium, vzal si ze stolku mikrofon a zapnul ho, usoudili jste, že to je mikrofon - a on není.
For example, when I walked up here and I took the microphone from the stand and switched it on, you assumed this was a microphone, which it is not.
CzechVstupuji na pódium.
CzechŘeditel kongresu poté přišel na pódium a řekl: "Děkujeme za přednášku, profesore Romere, ale možná bychom mohli shlédnout vaši přednášku na TEDu.
The leader of the congress came up on stage and said, "Professor Romer, thank you very much for your lecture, but maybe we could watch the TEDTalk.
CzechA od té doby jsem se dostala k tolika skvělým věcem - od setkání s prezidentem, až sem na toto pódium, abych tu mluvila před vámi všemi.
And ever since then, I've gotten to do some pretty cool stuff -- from getting to meet the president to getting to be on this stage to talk to all of you guys.
CzechStejně jako to, že ho přednesl z podium d'honneur.
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, I am a little surprised by the President-in-Office's speech tonight, as indeed I am by its delivery from the podium d'honneur.