CS

písně {ženský rod množné číslo}

volume_up
písně
Berou písně, které jsou populární dnes, a staré písně a přetváří je (remixují) v něco jiného.
Taking the songs of the day and the old songs and remixing them to make them something different.
Tvoří písně, básně, povídky, sochy, obrazy, mýty, legendy.
They have songs, poems, novels, sculptures, paintings, myths, legends.
Nezpívají populární písně, zpívají afghánskou hudbu.
They don't sing pop songs, they sing Afghan music.

Příklady použití pro "písně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPro vyhledání písně interpreta Prince z roku 1999 například zadejte do vyhledávacího pole 1999 Prince.
For example, to find the Prince song "1999," type 1999 Prince in the search box.
CzechBerou písně, které jsou populární dnes, a staré písně a přetváří je (remixují) v něco jiného.
Taking the songs of the day and the old songs and remixing them to make them something different.
CzechTvoří písně, básně, povídky, sochy, obrazy, mýty, legendy.
They have songs, poems, novels, sculptures, paintings, myths, legends.
CzechA autorem písně, kterou jsem právě zahrála, je Józef Hofman.
And the song that I just played was by Józef Hofmann.
CzechChtěli, aby se přístroj pohyboval podle nálady písně.
They wanted the machine action to follow the song feeling.
CzechVětšina lidí zná refrén písně "Vládni Británie", lidé si někdy zcela pletou jedno slovo.
Most people are familiar with the chorus of the anthem 'Rule Britannia', but people sometimes get one word fundamentally wrong.
CzechPísně strýčka Muzi jsou tím největším pokladem v Šutce.
Uncle Muzo's songs are Shutka's greatest treasure.
CzechNezpívají populární písně, zpívají afghánskou hudbu.
They don't sing pop songs, they sing Afghan music.
CzechPřemýšlel jsem i nad textem této písně.
And I thought of the words of the lyrics of that song.
CzechTextu písně bylo dobře rozumět.
The lyrics of the songs could be pretty much understood.
CzechKdyž chcete například vyhledat všechny písně Neila Diamonda nebo Barbry Streisand, zadejte "Neil Diamond" OR "Barbra Streisand".
For example, to search for all songs by Neil Diamond or Barbra Streisand, type "Neil Diamond" OR "Barbra Streisand".
CzechA chtěli, aby hudba přestala hrát v určitém momentu na videu a aby skutečně živý zvuk z přístroje odehrál část písně.
And they wanted the music to drop out at a certain point in the video and actual live audio from the machine to play part of the song.
CzechPan Holm hovořil o hrozbě pokut, například za zpívání písně Happy Birthday, domnívám se však, že se v této problematice zcela neorientuje.
Mr Holm referred to the possibility of being fined, for example, for singing Happy Birthday but I think he has his ideas confused here.
CzechTo jsou nové písně!
CzechKdyž jsem byl chlapec, před každým domem se o letních večerech scházely skupinky mladých lidí a zpívaly se zrovna populární písně, nebo staré písně.
When I was a boy, in front of every house in the summer evenings, you would find young people together singing the songs of the day, or the old songs.
CzechPodobně jako Odysseus vracející se do Ithaky nesmíte poslouchat písně sirén, protože chtějí nalákat loď na skály, aby loď Evropa klesla ke dnu.
You, like Ulysses returning to Ithaca, must not listen to the songs of the sirens, because they want to lure the ship on to the rocks and for the ship of Europe to sink.