česko-anglicko překlad pro "písmeno"

CS

"písmeno" anglický překlad

CS

písmeno {střední rod}

volume_up
volume_up
letter {podstatné jméno}
Chcete-li napsat velké písmeno, stiskněte klávesu SHIFT v kombinaci s daným písmenem.
Press Shift in combination with a letter to type an uppercase letter.
Klepněte nebo klikněte na písmeno abecedy, které odpovídá osobě, kterou hledáte.
Tap or click the letter of the alphabet that matches the person you’re looking for.
Stiskněte podtržené písmeno v položce nabídky a pak vyberte příslušný příkaz.
Press the underlined letter in a menu item to choose that command.
Soukromý znak je jedinečné písmeno nebo znak loga vytvořený pomocí programu Editor soukromých znaků.
A private character is a unique letter or logo character created using Private Character Editor.
Pokud kód chyby obsahuje znak, u kterého není jasné, zda se jedná o nulu nebo o písmeno „O“, je to vždy nula.
If you see a character in an error code that looks like it could be either the number zero or the capital letter "O," it is the number zero.
A tak zde, Nathan změnil písmeno A na číslici 2. ~~~ Můžete si třeba představit, že tyto symboly dávají znakům zvláštní moc, když vstoupí do virtuálního světa.
So here, Nathan has changed the letter A to the number 2. You can imagine maybe these symbols give the characters special powers when it goes into the virtual world.
písmeno

Příklady použití pro "písmeno" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKlepněte nebo klikněte na písmeno abecedy, které odpovídá osobě, kterou hledáte.
Tap or click the letter of the alphabet that matches the person you’re looking for.
CzechKdybych vás vyzval, abyste si tipli ještě jedno písmeno, co myslíte, že by to bylo?
Now if I asked you to predict one more letter, what do you think that would be?
CzechKaždý oddíl pevného disku lze naformátovat a přidělit mu písmeno jednotky.
Each partition on the hard disk can be formatted and assigned a drive letter.
CzechStiskněte třikrát číslici 3, zobrazí se písmeno f, potom stiskněte tlačítko ENTER.
Press the number 3 three times for the letter "f", and then press ENTER.
CzechStiskněte třikrát číslici 6, zobrazí se písmeno o, potom stiskněte tlačítko ENTER.
Press the number 6 three times for the letter "o", and then press ENTER.
CzechStiskněte jednou číslici 3, zobrazí se písmeno d, potom stiskněte tlačítko ENTER.
Press the number 3 one time for the letter "d", and then press ENTER.
CzechOddíl je oblast pevného disku, kterou lze naformátovat a přidělit jí písmeno jednotky.
A partition is an area of a hard disk that can be formatted and assigned a drive letter.
Czechkde Systémová_jednotka je písmeno jednotky, ve které je nainstalován systém Windows Vista.
where SystemDrive is the drive letter on which Windows Vista is installed.
CzechProvedení příkazu (nebo výběr možnosti), který se váže na příslušné písmeno
Perform the command (or select the option) that goes with that letter
CzechChcete-li napsat velké písmeno, stiskněte klávesu SHIFT v kombinaci s daným písmenem.
Press Shift in combination with a letter to type an uppercase letter.
CzechStiskněte podtržené písmeno v položce nabídky a pak vyberte příslušný příkaz.
Press the underlined letter in a menu item to choose that command.
CzechPři hledání lze také použít zástupný znak *, jenž zastupuje libovolné písmeno nebo slovo.
It is also possible to use the wildcard * to represent any letter or word when you search.
CzechKaždá mapovaná jednotka má přiřazené písmeno jednotky (například D).
Each mapped drive has a drive letter (such as D) assigned to it.
CzechJednotku pojmenujte a přiřaďte jí písmeno, potom vyberte rozložení.
Give the drive a name and letter, and then choose a layout.
CzechV některých případech není při vyhledávání podle klíčového slova nutné zadávat všechna písmeno každého slova.
Sometimes you do not have to enter every letter of every word into your keyword search.
CzechSoukromý znak je jedinečné písmeno nebo znak loga vytvořený pomocí programu Editor soukromých znaků.
A private character is a unique letter or logo character created using Private Character Editor.
CzechPři použití této klávesové zkratky podržte klávesu a stiskněte písmeno s.
You can hit to expand or collapse a message.(Only
CzechChcete-li například přidat slovo před slovo „medvěd“, nejprve přesuňte kurzor klepnutím před písmeno „m“.
For example, to add a word before "bear," you would first move the cursor by clicking before the "b."
CzechChcete-li například přidat slovo před slovo „medvěd“, nejprve přesuňte kurzor kliknutím před písmeno „m“.
For example, to add a word before "bear," you would first move the cursor by clicking before the "b."
CzechKdybych vám dal písmeno Q a řekl vám, abyste odhadli, jaké písmeno bude následovat po něm, co by vás napadlo?
If I give you the letter Q and ask you to predict the next letter, what do you think that would be?